Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Selbu Sparebank

Onsdag 6. mars 2024 kl. 16:00 avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne, for valg av medlemmer til generalforsamlingen. Møtet holdes ved bankens hovedkontor, Gjelbakken 3, 7580 Selbu.

 

Dagsorden

01/24 Åpning av møtet
02/24 Fortegnelse av fremmøtte eiere
03/24 Valg av møteleder
04/24 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
05/24 Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen
06/24 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen
07/24 Valg av 1 medlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for 2 år
08/24 Valg av 1 varamedlem til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for 2 år
09/24 Valg av leder for egenkapitalbeviseiernes valgkomite for 2 år
10/24 Valg av 1 medlem til valgkomiteen i generalforsamlingen for 2 år
11/24 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen i generalforsamlingen for 2 år

Orientering om bankens virksomhet v/Adm.banksjef

Valgkomiteen består av Håvard Finland Trøite, Liv G. Kjeldstad Sundal og Jon-Eirik Elvsveen.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir èn stemme. .Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. 

Påmelding må meldes til Selbu Sparebank, v/Marit Johanne Fuglem, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller epost til mjf@selbusparebank.no  innen mandag 4. mars.

Det utbetales ikke honorar / reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Det serveres pizza ved starten av møtet.

 

Vennlig hilsen
Espen Eriksen
Adm.Banksjef i Selbu Sparebank

 

Last ned "Innkalling til møte", "Fullmaktsskjema EK-bevis møte 060324", "Valgkomiteens forslag til tillitsverv"