Administrasjonen

Anne Garberg Gresseth

Administrasjonskoordinator / Personvernombud

Ingri Aftret Haave

Antihvitvask-medarbeider

Lone Størseth Jenssen

Regnskapsmedarbeider

Solfrid Flønes

Leder økonomi og bankdrift / Ass.banksjef

Terje Mebust

Teknisk leder

Terje Wandsvik

Kredittsjef

Thomas Ulset

Compliance manager

Tove Berggård

Antihvitvask-ansvarlig

Vibeke Marstad

Markedsansvarlig