Administrasjonen

Anne Garberg Gresseth

Administrasjonskoordinator / Personvernombud

Kristian Lie-Pedersen

Risk Manager

Lone Størseth Jenssen

Regnskapsmedarbeider

Solfrid Flønes

Leder økonomi og bankdrift / Ass.banksjef

Terje Mebust

Teknisk leder

Terje Wandsvik

Kredittsjef

Thomas Ulset

Compliance manager

Vibeke Marstad

Markedsansvarlig