Kassekreditt

Gir deg fleksibel tilgang til kreditt i perioder med variabel kontantstrøm.

Hva er en kassekreditt?

De fleste bedrifter opplever at tidspunktene for innbetalinger og utbetalinger varierer, noe som kan gå ut over betalingsevnen. Ved å opprette en kassekreditt hos oss kan du disponere en avtalt kredittramme. Dermed har du alltid penger tilgjengelig.

Det er en konto med kreditt som avtales med banken. Du betaler kun renter for den kreditten du bruker. Kassakreditt er en type finansiering som passer for bedrifter med kapitalbinding i varelager og kundefordringer. Det er også praktisk for bedrifter i bransjer med sesongsvingninger. 

Banken må ha en sikkerhet for kassakreditten, og dette kan være alt fra fast eiendom, kausjon, varelager, driftstilbehør eller kundefordringer.

Fordeler med kassekreditt

  • Bedrer likviditeten for bedriften din.
  • Lett og effektiv måte å låne penger på.
  • Betaler kun renter av den kreditten du bruker.

Har du spørsmål om kassekreditt?

Bedriftsrådgiver Kim svarer gjerne på dine spørsmål.