Bankgarantier

Ekstra trygghet for kjøper og selger: Bankgarantien sikrer en økonomisk kompensasjon overfor tredjepart, dersom bankens kunde ikke overholder sine avtaleforpliktelser.

Bankgaranti

En bankgaranti brukes for å sikre avtaler mellom to parter, for eksempel ved betalingsavtaler, kontrakter og lån.

  • Banken stiller garanti på oppfordring fra bedriften
  • Det finnes ulike typer betalingsgarantier, som kontrakts- og entreprenørgaranti og transportgaranti, samt andre garantier etter behov

Når du tegner en bankgaranti hos oss, bekrefter vi at dine økonomiske forpliktelser overfor motparten blir oppfylt.

Garantien kan være en forutsetning for å få en kontrakt, for å styrke forhandlingene. Dette kan f.eks. være en bedriftskunde av oss som jobber i klesbransjen. De trenger en bankgaranti ovenfor 3. part, slik at 3. part er sikret betaling for varene de leverer klesbutikken.

Vi som lokalbank stiller opp for våre gode kunder og tilbyr konkurransedyktige priser på bankgarantier. 

Hvordan beregnes en garanti?

Stort sett beregner man en fast kvartalvis provisjon av garantibeløpet. Dette trekkes automatisk av foliokontoen du har i lokalbanken. I tillegg kommer det et etableringsgebyr. Både provisjon og etableringsgebyr avhenger av garantiens størrelse og risiko. 

 

Tre grunner til å tegne bankgaranti

  1. Styrker forhandlingsposisjonen din, og er ofte en forutsetning for å få en kontrakt
  2. Når du er kjøper: Sikrer oppfyllelse av leveringstider
  3. Når du er selger: Sikrer at du får betalt for det du leverer

Spørsmål om bankgarantier?

Bedriftsrådgiver Veronica svarer gjerne på dine spørsmål.