LOKALBANK

Hvem er LOKALBANK? 

Selbu Sparebank har valgt å bli med i LOKALBANK, men hva er egentlig det?  LOKALBANK er en allianse bestående av 10 frittstående sparebanker som skal samarbeide med innkjøp og standardisering, for å styrke den enkelte banks kundetilbud og konkurransekraft. 

LB1_farge.png

På den måten samler vi alle bankenes ressurser og frembringer et utviklingsorientert fagmiljø som skal skape merverdi for lokalbanker og lokalsamfunn over hele landet. 
Med andre ord tar vi kompetansen tilbake til banken, og skaper flere lokale arbeidsplasser - i tillegg til at vi stifter et godt fagmiljø på tvers. 

Vi skal være ledende og fremtidsrettede banker som skal være viktige støttespillere for vårt lokalsamfunn og våre kunder. 
Vi skal fortsette å jobbe for et økt samarbeid innenfor norsk sparebanksektor og etablere samarbeidspartnere på tvers av allianser og områder.