Direkte bankintegrasjon

Mindre manuell jobb - mer effektiv inntjening.

Hva er direkte bankintegrasjon?

Ved å koble nettbanken til regnskapet sparer du mye manuelt arbeid og tid. Vi som lokalbank vet at din tid er uunnværlig. Benytt den til mer effektivt arbeid som gir inntjening, og start med direkte bankintegrasjon.

Med bankintegrasjon hentes alle transaksjoner fra nettbanken til et regnskapssystem helt automatisk. Vi hjelper deg i gang.

Kontakt meg om direkte bankintegrasjon

Fordeler med direkte bankintegrasjon

  • Tidbesparende
  • Kostnadsbesparende
  • Mindre manuelt arbeid
  • Færre feil
  • Bedre tid til inntjening

Bestill integrasjon med ditt regnskapssystem

Fyll ut skjemaet og få integrert nettbank bedrift med deres regnskapssystem.