Bankens styrende organer

Bli bedre kjent med generalforsamlingen, styret og valgkomitéen.

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Selbu Sparebank.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består av kunder, egenkapitalbeviseiere, ansatte og representanter fra det offentlige. Det er bankens øverste organ.

Valgkomitéen

Valgkomité har som oppgave å plukke ut personer til å sitte i Selbu Sparebanks verv og innstille dem på valg.

Dette er Selbu Sparebank

Vi jobber både mot privatkunder og bedriftsmarkedet, og har kunder fra hele vårt markedsområde i Selbu, Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim. Som lokalbank er vi brennende engasjert for å skape tilbud, arbeidsplasser og muligheter i lokalsamfunnet. Vi tror på å være en god sparringspartner på økonomi og jobber gjennom tette relasjoner til våre bankkunder. Alle våre kunder får egen personlig rådgiver og skreddersydde råd ut i fra egne behov.