Generalforsamlingen

Bli bedre kjent med generalforsamlingen i Selbu Sparebank

Generalforsamlingen består av kunder, egenkapitalbeviseiere, ansatte og representanter fra det offentlige. Det er bankens øverste organ.

 

Hva er generalforsamlingens oppgaver?

 • Se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse

 

Bli bedre kjent med generalforsamlingen

Hvem sitter i generalforsamlingen?
Oppdatert 2024-tabell med oversikt over medlemmer her
Hvor ofte har generalforsamlingen møter?

Vanligvis har generalforsamlingen to møter gjennom året.

 

1. Den ordinære generalforsamlingen

Her behandles og avgjøres følgende saker:

 • Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år
 • Godkjennelse av årsregnskap og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
 • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

 

2. Oppdatering og status om banken

Vanligvis er det et nytt møte på høsten. Her er agendaen ofte:

 • Økonomisk utvikling
 • Mulige fremtidige prosesser
 • Eksterne innlegg
 • Andre relevante saker

 

Ekstraordinære møter kan også skje ved behov

Dette skjer dersom noen vedtak må gjøres eller ved andre ekstraordinære saker.

Hvem passer som medlem i generalforsamlingen?

Når valgkomitéen er på utkikk etter medlemmer i generalforsamlingen er det viktigste de ser etter engasjerte tillitsvalgte.

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og representeres av en rekke ulike mennesker. Mangfold er viktig, og man ønsker medlemmer fra ulike type bransjer, fra begge kjønn og i ulikt aldersspenn.

Det krever ingen bank eller økonomibakgrunn for å sitte i generalforsamlingen, men heller et ønske om å engasjere seg i bankens drift og samfunnsansvar.

Avatar

Møt [NAVN] fra generalforsamlingen

Bli bedre kjent med en av medlemmene i generalforsamlingen og lær mer om hennes/hans erfaringer med å sitte i dette vervet.