Derfor bør du forsikre det kjæreste du har

Forsikre fremtiden til barna dine. Vi kan tilby en barneforsikring som er  blant Norges beste ti år på rad. 

Hva er egentlig en barneforsikring?

En barneforsikring skal sikre barnet og familien økonomisk hvis det skjer noe som gjør at foreldrene må være mye borte fra jobb, at boligen må bygges om eller for å sikre barnets økonomiske fremtid.

Kort fortalt skal en barneforsikring dekke to ting: økonomisk hjelp til familien på kort sikt, og økonomisk støtte til barnet på lang sikt.

Heldigvis er det å tegne en barneforsikring ikke komplisert eller dyrt. Det er verdt å sette av litt tid og penger for å gi familien trygghet dersom noe uforutsett skulle skje.

Vi hjelper deg gjerne med barneforsikringen for din familie!

 

Da toåringen ble syk var familien glad for en ting

– Midt oppi all usikkerheten var det en enorm trygghet å vite at vi ikke trengte å tenke på eventuelle økonomiske konsekvenser, forteller guttens far.

Ett av fire norske barn trenger sykehusbehandling hvert år. Det er 1000 barn hver eneste dag. Hvert år behandles 130 000 barn for skade hos lege. 

Hva om barnet ditt får en varig skade, som hindrer det i å jobbe som voksen? Har du tenkt over at folketrygden og kollektive skoleforsikringer gir begrenset utbetaling ved alvorlig uførhet?

 

Sårbar som ung 

Siden barn ikke har rukket å opparbeide seg rettigheter utover offentlig grunnpensjon, risikerer et barn som blir ufør å leve med lav inntekt resten av livet. En ung ufør må klare seg med rundt 290 000 i året i offentlig støtte. 

Forsikring gir barnet ditt bedre økonomiske muligheter som voksen, hvis hun eller han blir ufør. Har du barneforsikringen vi kan tilby fra Frende Forsikring har barnet ditt den beste uførepensjonen i markedet. 

 

Gir deg fleksibilitet 

En barne- og ungdomsforsikring gir hele familien større fleksibilitet i sykdomsperioden. 

Du kan få økonomisk støtte om du må ta fri fra jobben for å være på sykehuset med syke barn, og du kan få støtte til ombygging av boligen om en sykdom eller ulykke gjør det nødvendig med endringer hjemme.

Hvis barnet blir rammet av en sykdom som dekkes av barneforsikringen kan den gi en engangsutbetaling 304 053 kroner (tilsvarende 3 G). Ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke kan erstatningen fra Frende være over to millioner kroner.

En god barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sykdom, og varer ut året den som er forsikret fyller 26 år. Som Frende-kunde får barnet automatisk fortsettelsesforsikring fra fylte 27 år, som inkluderer uførepensjon. Dermed kan en barneforsikring være med på å bedre livskvaliteten til barnet ditt helt frem til pensjonsalder. 

 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor bør jeg kjøpe barneforsikring?
En barneforsikring skal sikre barnet og familien økonomisk hvis det skjer noe som gjør at foreldrene må være mye borte fra jobb, at boligen må bygges om eller for å sikre barnets økonomiske fremtid.

Kort fortalt skal en barneforsikring dekke to ting: økonomisk hjelp til familien på kort sikt, og økonomisk støtte til barnet på lang sikt. Utbetalingen fra NAV vil i mange tilfeller ikke være nok. Som ung ufør er minste årlige ytelse fra NAV 281 929 kroner (tilsvarende 2,91 G). Har barnet en forsikring som gir 100 000 ekstra i året er det ingen tvil om at dette er penger som kommer godt med.

Barneforsikringen sikrer barnet ditt økonomisk, og kommer i tillegg til det som blir utbetalt fra det offentlige. Det er selvsagt viktig å velge riktig barneforsikring, og med det menes en barneforsikring som også dekker arbeidsuførhet. Å forsikre inntekten allerede som barn kan virke underlig, men dette kan bety all verdens forskjell for barnet i voksen alder. Det kan sikre at barnet ditt ikke blir minstepensjonist om han eller hun skulle bli arbeidsufør før fylte 26 år. Frendes barneforsikring opphører ved utgangen av det året man har fylt 26 år, men uførerenten videreføres automatisk fra 1. januar det året kunden fyller 27 år. 
Hva er viktig å tenke på når jeg velger barneforsikring?
Det viktigste å sjekke ved valg av barneforsikring er om forsikringen dekker barnet for fremtidig inntektsbortfall. Dette sjekker du ved å se om forsikringen har en dekning som kalles uførerente eller uførepensjon. Denne dekningen kan gi en månedlig utbetaling helt frem til opphørsalder som er 67 år.

Barneforsikringen vi tilbyr har en slik dekning - les mer om den her. 

Sjekk også hva eksperter sier om hvilke barneforsikringer de anbefaler, da det ofte gjøres undersøkelser på dette som publiseres i media. Barneforsikringen vi tilbyr fra Frende Forsikring er blant de beste i hver eneste test.
Når bør jeg kjøpe barneforsikring?
Du bør kjøpe barneforsikring så tidlig som mulig. For oss må barnet være tre måneder for å kunne søke om forsikring. For å få hjelp av forsikringen er det et krav at sykdommen eller skaden oppstår etter forsikringen begynte å gjelde – derfor er det viktig å få forsikringen på plass så tidlig som mulig.

Når du vil kjøpe en livsforsikring, som barneforsikringen er, er det helsen på søketidspunktet som legges til grunn for helsevurderingen. Det er derfor viktig å kjøpe forsikringen når man er frisk.
Hvorfor kjøpe barneforsikring hos Selbu Sparebank?
Gjennom vår samarbeidspartner Frende Forsikring får du en av markedets beste barneforsikringer, noe de har vært kåret til mange år på rad. En av årsakene til dette er at vi har en veldig god uføreforsikring for barna som er forsikret hos oss. Barneforsikringen avsluttes ved utgangen av året ungdommen fyller 26 år, men vi sikrer barnet med automatisk overgang til voksenforsikring. Slik at det ikke må søkes om forsikring på nytt.

I tillegg til dette har vi medisinsk invaliditetsdekning ved både sykdom og ulykke, noe en del av våre konkurrenter ikke har med. Faktisk har noen forsikringsselskaper kun dekning for medisinsk invaliditet etter ulykke, men vi mener begge er viktige. Tall fra Finans Norge viser at nesten 50 prosent av all utbetaling kommer under dekningen medisinsk invaliditet sykdom.

Vi mener at dette i tillegg til uføredekningen er de viktigste dekningene i en barneforsikring.

Andre dekninger under barneforsikring er: Engangsbidrag til ombygging av bolig, utvalgte sykdommer, dagpenger for sykehusopphold og dødsfallsdekning. 
Når opphører barneforsikringen?
Gjennom vår forsikring er barnet forsikret til utgangen av kalenderåret det fyller 26 år. I forsikringen vi tilbyr fra Frende Forsikring har vi også automatisk overgang til voksenforsikring. Da videreføres uføreforsikringen og dødsfallsforsikringen uten at du trenger å levere nye helseopplysninger. Dette er en stor fordel for deg. Det sikrer at du har forsikringen selv om helsen er blitt forverret, og det er ikke alle som har anledning til å kjøpe denne typen uføreforsikring som voksen. I en vanlig uføreforsikring som voksen finnes regler om krav til arbeid og utdannelse, samt helse og inntekt. Disse reglene gjelder ikke ved denne automatiske overgangen. Fortsetter du eller barnet ditt selv å betale forsikringen, vil den altså være gyldig til fylte 67 år.
Når kan jeg kjøpe barne- og ungdomsforsikring?
Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring når barnet er mellom tre måneder og 16 år. 
Kan andre familiemedlemmer som besteforeldre, tanter eller onkler kjøpe barneforsikring?
Nei, det er kun foreldre eller verge som kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring.
Kan andre enn foreldre eller verge stå som betaler av forsikringen?
Ja, andre kan betale forsikringen, men det er kun foreldre eller verge som kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring.
Når starter en eventuell utbetaling av uføredekningen?
Utbetalingen starter tidligst når barnet fyller 18 år. 

Enkel og rask helseerklæring

For å få barneforsikring må det leveres en egenerklæring om barnets helse. Du leverer den elektronisk med PC, nettbrett eller mobil. Det er fort gjort og svært enkelt.