Vi samarbeider med Selbu Blomsterfond og Tydal Minnefond, og tilbyr blomsterhilsen i forbindelse med begravelser i hhv. Selbu og Tydal.

Dette er en siste hilsen til avdøde, og pengene går til utsmykning av de lokale kirkegårdene.

PRIS

  • Selbu Blomsterfond:         kr 100 pr. hilsen
  • Tydal Minnefond: kr 100 pr. hilsen