Startet å jobbe?

Sommerjobb, kveldsjobb, helgejobb, deltidsjobb - som arbeidstaker er det flere ting det kan være lurt å sørge for at er i orden.

Ny jobb?

Sørg for at dette er i orden:

  • Du har fått og signert arbeidskontrakt
  • Tjener du mer enn 70.000,- kr? Da må du opprette deg et skattekort på skatteetaten.no
  • Du skal motta lønnsslipp (en kvittering på lønn) som viser hvor mye du har tjent og hvor mye du eventuelt har betalt i skatt
  • Husk å få en attest når sommerjobben er avsluttet, som viser hvor lenge du har jobbet og hva du har gjort - dette kan komme godt med senere

Tid for å starte sparing?

Å jobbe betyr ofte mer penger inn på konto. Da har du kanskje mer rom i økonomien din til å starte spareavtale? Vi tar gjerne en sparesamtale med deg, slik at du kan få oversikt over hvilken spareform som er mest lønnsom for deg.

"Skal jeg betale skatt?"

Dersom du tjener over 70.000,- kr i året skal du betale skatt. Hvis du tjener under 70.000,- kr i året kan du bestille frikort.

 

Skattekort

Dersom du tjener over 70.000,- kr i året må du ha et skattekort. Dette bestiller du på skatteetaten.no. 

Er det første gangen du bestiller skattekort, må du oppgi hvor mye du tror du kommer til å tjene i løpet av året. Når du har opprettet et skattekort ser arbeidsgiveren din hvor mye du av lønnen du skal betale i skatt.  Du kan når som helst inn å justere skattekortet ditt, hvis du f.eks. får en lønnsøkning.

 

Frikort

Dersom du tjener under 70.000,- kr kan du bestille et frikort. Det gjør du på skatteetaten.no.

Et frikort viser at du ikke skal betale skatt. Du får automatisk tildelt frikort fra og med det året du fyller 13 år og om du tjente under 70.000,- kroner året før.

Foreldre kan ikke bestille frikort på vegne av sine barn, så da må barnet selv ha BankID eller en annen type elektronisk bruker. 

Hvorfor betaler vi skatt?

Normalt betaler vi skatt av all arbeidsinntekt, utover frikortgrensa.

Å betale skatt er et bidrag til fellesskapet, og skatten finansierer tjenester fra det offentlige. Det er Stortinget som bestemmer hvor mye skatt vi skal betale og hvordan skattepengene skal fordeles. 

Å arbeide "svart", altså å ikke betale skatt, er ulovlig, og det fratar deg eller reduserer din rett til sykepenger, uføretrygd og andre stønader fra det offentlige.

Hvis du er usikker på om en arbeidsgiver er en seriøs aktør, kan du sjekke om vedkommende er registrert i Enhetsregisteret:

Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene