SIFA AS - Fra en bedrift som skulle redde lokale arbeidsplasser til å være ledende leverandør i Norge

Kun 25 minutter fra Trondheim Lufthavn, i bygda Selbu, finner vi SIFA AS. En bedrift som har utviklet seg til å bli en av landets ledende leverandører innenfor tynnplatebehandling. Dette har ikke skjedd av seg selv.

 

Dette er historien om hvordan gode verdier, omstilling og endret arbeidsflyt har gitt en fantastisk utvikling og vekst de siste årene.

 

 

-  Det er en fantastisk spennende og artig arbeidsplass hvor vi møter nye utfordringer og muligheter hver eneste dag, sier daglig leder Arnt Otnes.

 

 

 

En variert arbeidshverdag

 

Arnt Otnes har siden 2017 jobbet som daglig leder i SIFA, etter han returnerte til Selbu fra tidligere 10 år i oljebransjen. Her bor han med sin samboer Elin og deres to døtre i deres nybygde enebolig.

 

-  Mine arbeidsoppgaver i SIFA varierer mye fra dag til dag. Det eneste fellestrekket er at dagene er fulle, smiler Arnt.

 

Som daglig leder på SIFA er Arnts hverdag fylt med en rekke produksjonsrelaterte spørsmål og utfordringer, i tillegg til oppfølging av kunder og samarbeidspartnere. Det tar også en del tid å følge opp personalet, som er en viktig del av jobben. Rapportering, økonomi, besøk hos kunder og leverandører er viktig, og noe som også tar en stor del av timene i arbeidshverdagen.

 

Arnt OtnesBilde: Daglig leder i SIFA, Arnt Otnes

Stor utvikling siden etableringen i 1992

 

-  SIFA ble etablert som en konsekvens av at Siemens flyttet ut fra lokalene sine på Tømra i Selbu og man så muligheten til å starte noe nytt for å beholde arbeidsplasser i bygda, forklarer den daglige lederen.

 

Siden den gang har mye endret seg, og SIFA har utviklet seg til å bli en totalleverandør og leverer kapslinger til store aktører i elektronikkbransjen. Omsetningen er 3-4 doblet og aktivitetsnivået er mye høyere.

 

-  Vi har valgt å sikte oss inn mot elektronikkmarkedet. Blant våre kunder finner vi kjente aktører som Siemens, Norsk Transformator, Orkel, Pipelife, Maritime Robotics, Q-Free, Norbit og Kongsberg gruppen. De siste årene har vi færre kunder, men til gjengjeld er de mye større. Det er blitt lengre horisont på kontraktene og det fører til at forutsigbarheten er bedre enn før.

 

Arnt viser frem produksjonen
Bilde: Daglig leder Arnt Otnes (t.v) viser bedriftsrådgiver i Selbu Sparebank, Kim Olsen Stokke, produksjonen på SIFA

 

SIFA har gått fra 10 ansatte i etableringen i 1992, til ca. 20 ansatte i 2017, til dagens antall hvor de er totalt 45 ansatte. Rundt 75% av de ansatte er bosatt i Selbu, de resterende 25% er bosatt andre steder i Trøndelag. Som en følge av kontrakten med Siemens og investering i lakkanlegg, ble det i 2019 bygd ny produksjonshall som doblet bedriftens arealer.

 

-  Jeg liker å beskrive de ansatte i SIFA som bedriftens viktigste faktor. De fleste ansatte er fagarbeidere innenfor plate, produksjon, industrimekanikk, tavelbygging, elektro eller sveis. Vi har også ansatte som er nettstasjonsmontører, i tillegg til de ansatte i administrasjonen, forteller Arnt.

 

 

 

Gode verdier i grunnmuren

 

Som en bedrift i utvikling, har det innebært at SIFA har gjort endringer for å bedre flyt internt i organisasjonen. De siste årene har SIFA økt fokus på en Lean-produksjon. Lean er en prosess som skal skape effektivitet og smidighet for økt produksjonsflyt.

 

-  Vi har nylig kjørt et prosjekt i samarbeid med Sintef for å bedre layout og flyt i organisasjonen, sier Arnt.

 

SIFA har i flere år levd etter sine kjerneverdier "Kvalitet, leveransepresisjon og godt samarbeid" noe som har bidratt i stor grad til de siste årenes gode utvikling og vekst.

 

-  I dagens marked er verdiene våre helt essensielle for å vinne kontrakter og beholde kunder og deres tilfredshet. Pris er selvfølgelig viktig, men vi ser at dersom kvaliteten er på plass, informasjonen mellom oss og kunde flyter, og man i tillegg kan levere kjapt, så er ikke prisen like viktig som før. Men man må levere, ellers er man ferdig, sier den daglige lederen.

 

Dronebilde over SIFA på Tømra i Selbu
Bilde: Dronebilde av SIFA på Tømra i Selbu (hentet fra SIFA.no)

 

 

SIFA har nylig igangsatt en prosess for å forbedre sitt produksjonsunderlag, slik at kundekravene tydelig fremkommer og man unngår kvalitetsavvik. Leveringspresisjon er veldig avhengig av at kapasiteter og produksjonsplanlegging, dersom noen av dette mangler blir det problemer.

 

-  Vår utfordring har vært store interne omstillinger i takt med økt oppdragsmengde, som i flere tilfeller har gått på bekostning av kvalitet og leveringspresisjon. Med gode kundeforhold og positiv utvikling så har vi berget greit og vi skal i årene som kommer ha enda mer fokus på nettopp dette, forteller Arnt.

 

 

Utfordringer og endringer

 

Siden etableringen for 30 år siden, har SIFA møtt flere ulike utfordringer. Dette har krevd omstilling, endring og nye investeringer.

 

-  Da Siemens ble kunde, ble vi i kontrakten forpliktet på leveringstid, noe som førte til at vårt varelager måtte økes kraftig. Dette var kjempetøft for likviditeten vår og bød på utfordringer i en fase der vi skulle ekspandere mer.

 

Den gang var SIFA avhengig av kapital for drift, men også for nødvendige investeringer. Løsningen ble kassekreditt og ansvarlig lån, og det reddet SIFA i de verste vekstårene.

 

-  Plutselig fikk bedriften en kraftig vekst, og vi hadde behov for ganske mange dyktige folk i perioder. Det er ikke enkelt, og hvert fall ikke når man i mange tilfeller må konkurrere i en bransje med høyere lønnsgjennomsnitt og hvor det i utgangspunktet finnes for få faglærte. Vi har vært heldige og vi har også kunne tilby gunstige arbeidstidsordninger og andre gode vilkår i bedriften, beskriver Arnt.

 

Andre grep SIFA har benyttet er mulighet for overtid, innleie og skiftløsninger. Bedriftens positive utvikling mener man også at har hatt en påvirkning på at ansatte har valgt å jobbe for bedriften.

 

-  Vi har også hatt et økt fokus på intern opplæring og kompetanseheving hos de ansatte, slik at vi er bedre skodd til å håndtere endringer i fremtiden.

 

 

 

Globale kriser påvirker også driften

 

De siste årene har verden vært gjennom en rekke uvanlige hendelser, som påvirker markedet og næringslivet.

 

-  Koronaen bød på noen utfordringer for oss, hovedsakelig galopperende priser og fravær. Ved å gjennomføre flere forebyggende tiltak så har vi heldigvis unngått de store fraværende. Vi synes også at pris mot kunder kan være utfordrende, da kunder i stålbransjen ikke er vant til ekstraordinære justeringer flere ganger per år. På grunn av dette har vi rettet blikket mot risikoområdet i våre tilbud og kontrakter, forteller Arnt.

 

Krigen mellom Ukraina og Russland har også vært med på å skape utfordringer for råvaretilgangen.

 

-  Vi satser på at våre langvarige leverandørforhold sikrer oss tilgang på materialer. Vi har lært at å være trofast mot en leverandør er lurt, nesten livsviktig, i det lange løp, avslutter han.

 

 

 

 

Aktive kunder i lokalbanken

 

-  Vi bruker Selbu Sparebank ganske aktivt i vår hverdag. De siste årene har vi investert mye og vi har hatt behov for mye rådgivning. I tillegg opplever vi at lokalbanken har vært meget behjelpelig under tøffe omstillingstider hvor vi har hatt kraftig vekst og likviditetsutfordringer til tider, sier den daglige lederen.

 


Bilde: Daglig leder Arnt Otnes prater med bedriftsrådgiver Kim Olsen Stokke

 

Arnt avslutter med å fortelle at som bedriftskunder er det viktig at banken skjønner bedriftens behov og ser hvordan bransjen fungerer. Med en bank som ser og skjønner våre behov, så blir det mye enklere for en bedrift å drive på en sunn og fornuftig måte.

 

 

Tid for noen gode råd?

Våre bedriftsrådgivere hjelper gjerne din bedrift med å lykkes. Gjennom god rådgivning og veiledning skaper vi verdi sammen.