Har din bedrift bærekraft på agendaen?

Fremover vil bærekraft bli viktigere for bedriftens eiere, investorer og långivere. Et økt fokus på bærekraftig utvikling skal sørge for at dagens behov skal dekkes, men at det ikke ødelegger behovene og mulighetene for fremtidige generasjoner.  

Noen hovedargumenter for at bedrifter bør ha bærekraft på sin agenda, er at man oppnår en sterkere miljøprofil, øker konkurransekraften og at man blir en mer attraktiv arbeidsgiver. 

 

Men hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft kan defineres i flere dimensjoner. Det er vanlig å skille mellom økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og klima og miljø. 

FN definerer bærekraft som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». I 2016 trådte FNs bærekraftsmål i kraft og skal fungere som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. Skal man klare å nå bærekraftsmålene, er man avhengig av at næringslivet tar konkrete grep og aktiv handling. 

 

Derfor blir bærekraftige forretningsmodeller viktig fremover

 • Forbrukere vil etterspørre bærekraftige produkter og forvente at produktene produseres i tråd med høye etiske standarder
 • Underleverandører vil måtte tilpasse seg til store selskapers og offentlige virksomheters ønske om å i økende grad kjøpe bærekraftige produkter
 • Investorer og bankene vil i økende grad teste bedrifters forretningsmodeller mot klimarisiko og hvordan de tar samfunnsansvar
 • Bedrifter vil oppleves som en mer attraktiv arbeidsplass da fremtidens arbeidstakere ønsker å jobbe for bedrifter som tar aktive handlinger mot klimautfordringene

Slik får din bedrift bærekraft på agendaen

 • Bærekraftsarbeidet starter i toppen
  Det er viktig at ledelsen og styret får en solid forankring med bærekraftsarbeidet. Bedrifter som lykkes, har ofte bærekraft som en viktig del av sin forretningsstrategi.
 • Kartlegg hvilke områder bedriften kan gjøre størst utvikling
  Hvor har bedriften størst mulighet for å gjøre en bærekraftig forskjell? Hva er viktig for bedriften og bedriftens interessenter?
 • Definere tydelige mål og delmål
  Det er viktig å finne ut hvor man står nå, og hvor man ønsker å være. Sett både store mål, men også mindre delmål slik at man vet hvordan man ligger an.