Hvordan hjelpe eldre med bank og teknologi?

Teknologi er komplisert, og stadig i endring og utvikling. Det kan vi alle være enige om. Men når man i tillegg begynner å bli eldre, kan teknologien og det å betale regninger via nettbank vise seg som en vanskelig oppgave.

I den anledning ønsker vi i Selbu Sparebank å bidra med noen gode tips om hvordan du kan hjelpe dine familiemedlemmer eller andre nære med bankhverdagen og teknologien.

 

Disponent på en annen persons konto.

En vanlig løsning er å gi fullmakt til noen du stoler på. En disponent er en som har tilgang til en annens konto fra sin egen mobilbank eller nettbank - og som dermed kan hjelpe med å ha oversikt over daglig økonomi.

Ingrid Selboe, ansvarlig for betalingsformidling Privatmarked i Selbu Sparebank, sier at dette er en relativt vanlig løsning for kunder å ha. De kan selv gi fullmakt til andre, eller be om fullmakt når daglige økonomiske oppgaver blir for vanskelig for dem selv eller andre.

Artikkelen fortsetter under bildet

BILDE: Ingrid Selboe, ansvarlig for betalingsformidling Privatmarked i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

– Når du er disponent på en annen persons konto, er det viktig at du bruker din egen BankID for å logge inn når du skal gjøre handlinger på vegne av kontoeier, kommenterer Selboe.

 

Fremtidsfullmakt - hva er egentlig det?

Det vi ser er at flere av våre kunder ser behovet for å etablere en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er et juridisk dokument som gir en eller flere personer myndighet til å representere fullmaktsgiveren - den som utsteder fremtidsfullmakten - muligheten til å ivareta fullmaktsgiverens interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Dette hvis de eksempelvis blir ute av stand til å ta egne beslutninger på grunn av alder, sykdom eller annen uførhet.

– En fremtidsfullmakt er noe som må lages før en person eventuelt blir syk eller for gammel til å ta vare på seg selv, understreker Selboe.

Her må vi poengtere at en fremtidsfullmakt handler om mye mer enn bare økonomisk hjelp og assistanse på betaling av regninger. Den omfatter også en rekke andre områder. Vårt beste råd er å gå inn på statsforvalterens sider og lese om emnet der.

Hvordan få opprettet en fremtidsfullmakt ?

Selbu Sparebank samarbeider med Justify. Der kan du enkelt skrive en fremtidsfullmakt som vil bli gjennomgått av en advokat.

Dette for å ivareta at alt det juridiske ved en slik fullmakt er gyldig. Fullmakten kan enkelt oppdateres ved eventuelle endringer i livssituasjonen.

Les mer om tjenesten fra Justify

 

BankID er personlig og skal aldri deles.

Mange tror at det er lov å låne andres BankID for å hjelpe dem med selvbetjente nettløsninger, som for eksempel bank og HelseNorge, er en akseptabel løsning.

– Dette er ulovlig. BankID er din elektroniske legitimasjon og signatur. Å gi bort den, er det samme som å la noen bruke signaturen din. Når din BankID opprettes signerer du på å ikke gi bort ditt BankID-passord til noen, uansett om det er en person med fullmakt på kontoen din, banken eller politiet, fortsetter Selboe.

Dersom banken får vite at noen andre har fått tilgang til, og brukt din BankID, kan banken sperre BankID-tilgang. I dagens samfunn er vi klar over at BankID er noe som brukes mye, og som folk er avhengige av. Så det har vi jo selvsagt forståelse for at blir vanskelig.

Det er viktig å poengtere at BankID er noe kun du skal ha tilgang til.

– Sperres din BankID, vil banken ta en vurdering om den i det hele tatt skal åpnes igjen.

Dersom du har opptrådt svært uaktsomt,kan vi i banken bestemme at du rett og slett ikke er skikket til å ha BankID, men dette er individuelle vurderinger, avslutter Selboe.

 

Ønsker du å ta en videre prat om hvordan du kan få hjelp, eller ønsker å hjelpe andre rundt dette temaet, så er vi i Selbu Sparebank tilgjengelig for en prat.

Kontakt oss med dine spørsmål

 

"Tid for bank uten internett"

For å gjøre det enklere å utføre oppgaver i banken på analogt vis, har Selbu Sparebank lansert «Tid for bank uten Internett». Dette er et hefte med en oversikt for kunder som ikke behersker nettbank eller som synes digitale banktjenester er utfordrende.

Les mer og last ned heftet her