Slik får du mest ut av feriepengene dine

Sommeren er her, og det betyr solfylte dager, late timer på stranden og kanskje en velfortjent ferie. Om du har jobbet det siste året vil feriepengene tikke inn på kontoen disse dager. Men har du egentlig tenkt på hva feriepengene dine kan gjøre for deg?

Feriepenger er en ekstra inntekt som mange av oss får i løpet av sommeren, og det kan være lurt å tenke på hvordan du kan få mest mulig ut av dem. For det er ikke slik at du må bruke feriepengene på faktisk ferie, selv om det helt sikkert er en førsteinnskytelse å se hvor mye en chartertur til Gran Canaria koster. Det kan nemlig være smart å spare noe av feriepengene også. La oss begynne med det helt grunnleggende først!

 

Hva er egentlig feriepenger?

Feriepenger er en ekstra lønnsutbetaling som arbeidstakere mottar i tillegg til sin vanlige lønn. I Norge har vi en lovfestet rett til feriepenger, og det er arbeidsgiverens plikt å utbetale dem. Feriepengene er beregnet som en prosentandel av lønnen du har tjent opp i fjoråret. Vanligvis utbetales feriepengene i juni eller juli måned, rett før ferieperioden.

 

Hvor mye har du krav på?

Hvor mye feriepenger du har krav på, avhenger av lønnen din og hvor mye du har jobbet i fjoråret. Vanligvis har du minimumskrav på 10,2 prosent av lønnen man har tjent opp i fjoråret. Dette tilsvarer omtrentlig en månedslønn. For eksempel, hvis du tjente 300 000 kroner i fjor, vil du få utbetalt 30 600 kroner i feriepenger.

Dersom du mottok feriepengene året etter opptjeningsåret, betyr det at skatten allerede er betalt gjennom inntektsskatten. Derimot om du får dem utbetalt samme år som du tjente dem, for eksempel ved et jobb-bytte, blir det annerledes. For da har du plutselig fått dobbelt så mye feriepenger som tidligere antatt. Da trekkes du skatt i denne feriepengeutbetalingen, slik at det ikke blir restskatt.

 

Smart sparing av feriepengene

Når feriepengene endelig kommer på konto, kan det være fristende å bruke dem på spontane kjøp eller en luksuriøs ferie. Men det kan være lurt å vurdere noen smarte sparemåter som kan gi deg mer langsiktig økonomisk trygghet. Her er tre alternativer verdt å vurdere:

Bufferkonto

En bufferkonto er en dedikert konto som du kan bruke til uforutsette utgifter eller som en økonomisk sikkerhetsmargin.Det å ha en bufferkonto kan gi deg trygghet i tilfelle du mister jobben, får uventede regninger eller opplever andre økonomiske utfordringer. Ved å sette inn feriepengene på en bufferkonto, bygger du opp en økonomisk reserve som kan være til stor hjelp senere.

BSU-sparing

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning som er spesielt gunstig for unge voksne som sparer til bolig. Ved å sette inn feriepengene på en BSU-konto kan du dra nytte av de gunstige skattefordelene og den høye renten som tilbys. Pengene du sparer kan brukes som egenkapital når du en dag skal kjøpe din første bolig. BSU-sparing kan være en smart måte å kombinere kortsiktig sparing med langsiktig boligplanlegging.

Les mer om BSU

Fondssparing

Hvis du har en lengre tidshorisont og ønsker å investere feriepengene dine for å få avkastning over tid, kan fondssparing være et interessant alternativ. Ved å sette pengene i aksjefond eller indeksfond, kan du dra nytte av den langsiktige veksten i verdipapirmarkedet. Det å sette penger inn i slike fond, innebærer alltid en viss risiko. Men fortvil ikke, vi tar gjerne en prat med deg, slik at du er tryggere i valget ditt. 

Les mer om fondssparing

Tenk langsiktig!

Uansett hvilket sparealternativ du velger, er det viktig å ha en plan for sparingen. Sett deg et mål, enten det er å bygge opp en bufferkonto, spare til bolig eller investere for fremtiden. Ha også et realistisk budsjett som inkluderer sparing av feriepengene dine, slik at du kan oppnå målene dine uten å måtte bekymre deg for økonomien din.

Feriepenger er en ekstra inntekt som mange av oss får i løpet av sommeren. Ved å bruke feriepengene på en smart måte, kan du oppnå økonomisk trygghet og planlegge for
fremtiden. Enten du velger å opprette en bufferkonto, spare til bolig gjennom BSU eller investere i fond, er det viktig å ha en plan og et budsjett for sparingen. Ved å ta smarte økonomiske beslutninger i dag, kan du legge grunnlaget for en mer økonomisk stabil fremtid. Men samtidig er det viktig å unne seg en is eller to, det er tross alt sommer!