Derfor er fremtidsfullmakt viktig

Fremtidsfullmakt har den siste tiden vært et hett tema i media - men hva er det egentlig?

Advokat Asle Alsethaug i Wedø Kahn Advokatfirma AS har tidligere pratet om fremtidsfullmakt og er godt kjent med begrepet. Men hva handler det egentlig om? Hvorfor er det så smart?

 

Hva er en fremtidsfullmakt?

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du kan bestemme i utgangspunktet selv om du vil ha verge eller ikke, og hvem du ønsker skal være din verge.

- En fremtidsfullmakt er et dokument som kan helt eller delvis erstatte ett vergemål. Ved opprettelse av fremtidsfullmakt, gir det deg som person større mulighet til å være med å påvirke hvem som eventuelt skal bli din fullmektig (verge), hvis du en dag skulle ha behov for det, sier advokat Asle Alsethaug.

Dersom fremtidsfullmakten dekker dine absolutte behov, blir det ikke nødvendig å oppnevne ett eksternt verge i tillegg til de eller den personen som du har tatt inn i din opprettede fremtidsfullmakt.

Les også: Derfor bør man skrive en god samboerkontrakt

 

Bilde av advokat Asle Alsethaug
Bilde: Advokat Asle Alsethaug i Wedø Kahn Advokatfirma AS

 

Hvorfor er det smart å ha fremtidsfullmakt?

- Om man er gammel eller ung, så vet man ikke hva morgendagen bringer. Alle kan komme i en situasjon, eller bli utsatt for en hendelse hvor man ikke kan ivareta sine personlige og økonomiske interesser. Man kan bli utsatt for en ulykke og havne i koma, man kan bli dement eller svekket av annen alvorlig sykdom, sier advokaten.

Han sier at for mange vil det å skrive en fremtidsfullmakt være en god løsning. Det forutsetter imidlertid at fremtidsfullmakten gis til en person fullmaktsgiver har særlig tillit til, og at personen er i stand til å utføre de oppgavene fremtidsfullmakten gjelder.

- Det er også en fordel for dine nærstående at noen har den nødvendige fullmakt til å følge opp dine forpliktelser og ha tilgang til dine midler, forklarer Alsethaug.

 

Man kan i stor grad bestemme selv hva som kan gjøres

Du bestemmer i stor grad selv hva du vil at den som har fullmakt skal kunne gjøre av økonomiske disposisjoner, eller andre forhold av mer personlig karakter.

- Det er eksempelvis mange som ønsker at boligen, leiligheten eller fritidseiendommen skal selges dersom man får fast plass på sykehjem, og vil at salgssummen skal fordeles på barna. Samtidig vil man kanskje ikke at boligen skal selges, dersom ektefellen fortsatt bor der. Dette kan du regulere i fremtidsfullmakten, forklarer Alsethaug.

Advokaten sier at det kan også settes inn visse begrensninger for salg av fast eiendom. Kanskje ønsker du at hytta skal kunne selges om du ikke lenger kan bruke den, men da kun til slektninger.

- Du kan også bestemme i fremtidsfullmakten at fullmektigen (vergen) skal sørge for at det blir gitt gaver fra deg. Dette kan typisk være julegaver til barnebarn, konfirmasjonsgaver og bryllupsgaver til slekt og venner. Du kan også bestemme at fullmektigen har muligheten til å gi gaver. Det er flere som kombinerer salg av fast eiendom med at salgssummen skal fordeles mellom barna som forskudd på arv, sier advokaten.

Les også: Slik oppretter du et testament

 

Andre hjelpeordninger er også et alternativ

Om du ikke har nære pårørende eller andre tillitspersoner som kan påta seg en slik oppgave, vil andre hjelpeordninger som Statsforvalter (tidligere fylkesmann) være alternativ for deg. 

- Ordningen med vergemål er det offentlige alternativet til det å skrive en fremtidsfullmakt. Hvis Statsforvalter oppretter vergemål for en person, oppnevnes det samtidig en verge for han eller hun, forklarer Alsethaug

 

 

 

Hvordan går man frem for å opprette fremtidsfullmakt?

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt?

Vergemålsloven gir anledning til å opprette en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som er over 18 år, og som har evne til å forstå hva en fullmakt innebærer.

Fullmektigen må også være over 18 år. 

Krav til vitner

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt og som er tilstede sammen, og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt.

Mens vitnene er tilstede, skal fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift.

Vitnene skal skrive under dokumentet mens fullmaktsgiveren er tilstede.

Vitnene må ha fylt 18 år og må ha evne til å forstå hva det innebærer å skrive under.

Fullmektigen kan ikke være vitne. Det samme gjelder ektefellen til fullmektigen, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Formkravene må være oppfylt
Formkravene i vergemålsloven (§ 81) må være oppfylt for at dokumentet skal være gyldig som fremtidsfullmakt. 
Fremtidsfullmakten må dateres

Videre bør fremtidsfullmakten dateres. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av egen fri vilje, og hadde evne til å forstå hva det innebar.

Påskriften bør inneholde opplysninger om fødselsdatoen til vitnene og deres adresse. 

Bistand fra Wedø Kahn

Å opprette en fremtidsfullmakt kan være komplisert. Derfor er det viktig å få juridisk hjelp, slik at man er sikker på at fremtidsfullmakten blir god og slik man ønsker. 

- Vårt advokatkontor har jevnlige kurs og informasjonsmøter om fremtidsfullmakt, og kan bidra med råd og veiledning ved opprettelsen. Gjennom vårt samarbeid med Selbu Sparebank, tilbyr Wedø Kahn advokatfirma AS Selbu Sparebank sine kunder juridisk bistand til redusert pris, og en time gratis juridisk rådgivning, sier Asle Alsethaug i Wedø Kahn Advokatfirma AS.

Slik oppretter du et testament

Les advokatens råd for å sikre et godt testament.

Les mer

Derfor bør man skrive en god samboerkontrakt

Les advokatens råd for å skape trygghet og forutsigbarhet.

Les mer