Derfor bør man skrive en god samboerkontrakt

- En god samboerkontrakt vil skape trygghet og forutsigbarhet under selve samboerskapet, forklarer advokat Asle Alsethaug.

Bilde av advokat Asle Alsethaug
Bilde: Advokat Asle Alsethaug i Wedø Kahn Advokatfirma (hentet fra: https://adwk.no/)

 

Ikke samme rettigheter for samboerskap som for ekteskap

- Ekteskapsloven regulerer i hovedsak formuesforholdet mellom de som er gift. Ekteskapsloven har egne kapitler i forhold til hvordan formuesforholdet mellom ektefellene skal reguleres ved separasjon og skilsmisse. For samboere så gjelder ikke det samme rettslige rammeverket.  Det er derfor ekstra viktig at man da som samboere oppretter en samboerkontrakt, som avklarer hvordan formuesforholdet mellom samboere skal fordeles ved et samlivsbrudd, forklarer Alsethaug.

Advokaten sier videre at utgangspunktet ved et samlivsbrudd er at hver av samboerne skal ta med sine ting ut av forholdet, hvis annet ikke er avtalt eller regulert i en samboeravtale.

 

Hvorfor bør man skrive en god samboerkontrakt?

En samboerkontrakt forteller hvem som eier hva ved inngåelsen av samboerforholdet, og hva den enkelte skal ta med ut av forholdet ved et eventuelt samlivsbrudd.

- Ved at man oppretter en god samboerkontrakt, så unngår man som regel en rettslig prosess, som i svært mange tilfeller vil være ekstra belastende både følelsesmessig og økonomisk, sier Alsethaug.

 

Opprett samboerkontrakten når man er gode venner

- Det anbefales at samboerkontrakten opprettes når man er i starten av samlivet, og mens man er ekstra gode venner. Ved at man oppretter en god samboeravtale, avklarer man eierforholdet mellom partene, og samtidig har et bevisdokument på hvordan fordelingen skal være ved opphør av samboerforholdet, forteller advokaten.

Alsethaug forklarer videre at en god samboerkontrakt vil skape trygghet og forutsigbarhet under selve samboerskapet.

 

En dårlig samboerkontrakt kan føre til negative konsekvenser

- Som praktiserende advokat har jeg opplevd at det å ha en dårlig samboerkontrakt, faktisk kan skape unødvendige tvister. Jeg har opplevd samlivsbrudd hvor partene har vært mer tjent med å være foruten en kontrakt. Poenget er at hvis man oppretter en lite gjennomtenkt samboerkontrakt, så kan det skape større utfordringer i forhold til tolkning og forståelsen av hva partene faktisk mente ved inngåelsen, forteller Alsethaug.

Advokaten råder derfor til at hvis man skal opprette en samboerkontrakt, så bør man ha tenkt igjennom de forskjellige problemstillinger som oppstår i hverdagen.

 

Bør oppdateres ved endringer

- Det er til slutt viktig å nevne at en samboerkontrakt ikke er evigvarende, men bør tas frem for vurdering og oppdateres hvis det skjer endringer i formuesforholdet mellom partene, sier advokaten.

 

 

Har du mer spesifikke spørsmål om samboerkontrakt?
Kontakt advokat Asle Alsethaug