Slik oppretter du et testament

- Når man er ute og reiser, er det greit å ha en reiseforsikring hvis uhellet skulle være ute. Ved at man har et godt testament, vil det som regel spare arvingene for stridigheter og ekstra fordyrende utgifter ved en skiftetvist, sier advokat Asle Alsethaug.

Bilde av advokat Asle Alsethaug
Bilde: Advokat Asle Alsethaug i Wedø Kahn Advokatfirma (hentet fra: ww.adwk.no/)

 

Når bør man opprette et testament?

- Hensikten med å opprette testament er å bestemme hvem som skal overta det du eier når du er død. Testamentet kan inneholde bestemmelser om annet enn arvefordeling, som for eksempel at arven skal være særeie for arvingene, eller bestemme hvordan begravelsen skal foregå, sier Alsethaug.

Advokaten forteller videre at de fleste mennesker har visse verdier og eiendeler, og på et eller annet tidspunkt er det naturlig å begynne å tenke over hvem man ønsker skal arve det man etterlater seg. 

 

Arveloven først, testamentet etterpå

- Arveloven inneholder regler om hvordan fordelingen foretas. Blant annet er ektefeller gitt rett til minstearv, og livsarvinger er ivaretatt gjennom reglene om pliktdelsarv. Disse reglene er ufravikelige, og ektefelle og barn vil dermed arve visse deler av boet uansett, med mindre de selv gir avkall på arven. Bortsett fra disse ufravikelige reglene, kan man fordele arven akkurat som man vil. Dersom man ønsker en annen ordning enn det arveloven oppstiller, da må man opprette et testament, forteller advokaten.

Et testament er ikke begrenset til å omfatte «penger på bok». Dyrere eiendeler som bolig og fritidsbolig, eller andre eiendeler med høy affeksjonsverdi, kan også testamenteres bort, forklarer Alsethaug videre.

 

Hva med samboere?

Samboere arver lite eller ingenting. For å sikre den gjenlevende samboeren, bør man opprette et testament. En samboeravtale er viktig for å sikre samboere i samlivet, men testament er viktig for å sikre at samboere arver hverandre. 

- Arveloven gir samboere lite eller ingen arv sett i forhold til de som er gift og har felles barn, derfor bør man vurdere å opprette testament, forklarer advokaten.

Les også: Derfor bør man skrive en god samboerkontrakt

 

 

Viktig å være klar over formkravene

For at testamentet skal være gyldig, må det utformes i tråd med en rekke kriterier. Disse kalles formkrav. Hvis formkravene ikke er fulgt, kan testamentet bli ugyldig.

Som hovedregel skal testamentet gjøres skriftlig, og signeres av testator og to vitner. Det stilles en rekke krav til vitnene. De må for eksempel være over 18 år og myndige, de kan ikke ha bindinger til den eller dem som blir tilgodesett i testamentet, og vitnene må signere med testator tilstede.

- Et testament kan i utgangspunktet endres hvis man ønsker, sier advokaten.

Slik bør du oppbevare testamentet

Det er viktig at testamentet blir funnet. Derfor bør du levere inn originalen til din lokale tingrett. Dette er ikke et krav, men en slik oppbevaring sikrer best at testamentet blir funnet og oppfylt. Tingretten har taushetsplikt om et innlevert testament. Det blir tatt frem først etter dødsfallet.

Advokatens erfaring

Som både bostyrer og testamentsfullbyrder, har jeg opp gjennom årene fått erfart testamenter som har vært både gode og dårlige. Et dårlig testament har beklageligvis vært med på å skape unødvendige tvister og misnøye blant arvingene. Et testament med dårlig innhold og som er uklart, kan faktisk skape unødvendige tvister. Jeg har opplevd arveoppgjør hvor arvingene har vært mere tjent med å være foruten opprettelsen av testamentet. Poenget er at hvis man oppretter et lite gjennomtenkt testament, som også er uklart, så kan det skape større utfordringer i forhold til tolkning og forståelsen av hva testator faktisk mente ved opprettelsen. 

- Anbefalingen er helt klart at hvis man skal opprette et testament, så bør man ha tenkt igjennom både tolkning og forståelsen av innholdet i testamentet. Min erfaring og anbefaling er at her bør man kontakte advokat som har erfaring, slik at arveoppgjøret går mest mulig smertefritt for de som blir igjen og arver, forklarer Alsethaug.

 

Skåner de etterlatte med et godt testament

Advokaten sier videre at ved at man investerer tid og penger i forbindelsen med opprettelse av testament, så unngår man som regel en rettslig prosess, som i svært mange tilfeller vil være ekstra belastende både følelsesmessig og ikke minst økonomisk kostbart for de som skal arve deg.

- Vårt advokatkontor og undertegnede har spesialisert oss på arv og arverett, gjennom bl.a. kollega Inge Unneberg. Inge Unneberg har bl.a. bakgrunn som førsteamanuensis BI, ph. d. og han har jobbet med arverett i over 30 år, samt vært med på å utarbeide den nye arveloven. Videre har Unneberg skrevet flere lærebøker og en doktoravhandling om «Avtaler om arv», sier Alsethaug.

Advokat Alsethaug avslutter med å ønske deg lykke til i din arveplanlegging.