Støtte til lokale lag og organisasjoner

Vi har en lang tradisjon for å støtte breddetilbudene som gagner flest mulig i vårt lokalmiljø. Selbu Sparebank ønsker å bidra økonomisk, slik at vi fortsatt har gode muligheter for ulike aktiviteter i lokalmiljøet. Dette er en viktig del av bankens samfunnsansvar. 

Selbu Sparebank er en viktig støttespiller lokalt. Om lag 12 mill. kroner er brukt på lokale aktiviteter og utvikling de siste 5 årene.

Selbu Sparebank er banken for kunder med hjertet i lokalmiljøet.

 

 

Drømmebanken

Nå lanserer vi Drømmebanken. Her kan du søke om midler fra vår gavetildeling eller starte din egen innsamling.

Selbustrand Skispor

Sørungen Hytteforening

Tydal Jeger og Fiskerforening

Tydalsfestivalen

Har du spørsmål om sponsing, gaver eller prosjektmidler?

Markedsansvarlig Vibeke tar gjerne imot din henvendelse.