Støtte til lokale lag og organisasjoner

Selbu Sparebank er en viktig støttespiller lokalt. Om lag 12 mill. kroner er brukt på lokale aktiviteter og utvikling de siste 5 årene.

Selbu Sparebank er stolt sponsor til mange lokale lag og foreninger. Vi har en lang tradisjon for å støtte breddetilbudene som gagner flest mulig i vårt lokalmiljø.

Ildsjelene i lokalmiljøet
Det er de som er brennende engasjerte og står på slik at vi har fantastiske muligheter innen kultur og idrett i lokalområdet vårt. Det er ofte disse ildsjelene som bidrar så mye at de holder klubben/foreningen/organisasjonene i gang.

Selbu Sparebank ønsker å bidra økonomisk, slik at vi fortsatt har gode muligheter for ulike aktiviteter i lokalmiljøet. Som stolt sponsor kan vi bidra med utlån av utstyr og andre ytelser i tillegg til sponsormidlene.

Selbu Sparebank er stolt og ydmyk over å få lov til å bidra - og stolt av deg som bærer en drakt med vårt navn på.

Selbu Sparebank er banken for kunder med hjertet i lokalmiljøet.

 

Sponsoravtaler lag og arena i Selbu og Tydal

Flerbrukshallen / Klatrehallen i B.Langseth Arena

MOT i Selbu

Selbu Ballklubb

Selbu IL Håndball

Selbu IL Ski

Selbu IL Friidrett

Selbu Ridehall

Selbu Taekwondoklubb

Selbuskogen Skisenter

Saaslia

Stuggudal Fjell, skiløyper

Tydal IL Ski

Tydal IL Fotball

 

Sponsoravtaler med lag utenfor

Vikhammer Håndballklubb

Personlige sponsoravtaler

Malin Bårdsgård Kulseth /Selsbakk IL

Mali Ingeborg Vollan Marstad

 

Vi gir også tilbake av bankens overskudd til lokale lag og foreninger. Så hvis du er kunde hos oss, kan du med stolthet si at du bidrar til mye flott aktivitet i lokalmiljøet.

700.000 kroner tildeles i år lokale lag og organisasjoner, i form av gaver og prosjektmidler.

Prosjektmidler utdelt i 2021 – kr 510.000

 

LAG

FORMÅL

BELØP

Selbu IL

100 års-markering

10.000

Selbu IL

Bygge kiosk og lager på Sentralbanen

50.000

Selbu IL Friidrett

Nye høydehoppmatter

50.000

Selbu Ballklubb

Utvidelse garderobekapasitet Sentralbanen

75.000

Selbu Gammeldanslag

Utsmykking bilder paviljong / historien til Årsøya

50.000

Tydal Løypepreparering SA

Ny tråkkemaskin

50.000

Tydal Skytterlag

Oppgradering/restaurering standplasser på skytebanen

40.000

Stråsjøen Hytteforening

Kjerreveg Vekta-Stråsjøen, i forbindelse med planlagt ny innfartsport fra Selbu til Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark

75.000

Molia Velforening

Oppgradering lekeplass i Molia, med nye lekeapparat

30.000

Selbustrand IL

Ballbinge / oppgradering av møteplass Fuglemsmoen

40.000

Øverbygda IL

Restaurering Hersjøhytta

40.000

I tillegg er det i 2021 tildelt totalt kr 190.000 til lokale lag og organisasjoner med allment formål.

Neste mulighet for å søke om gaver og prosjektmidler er i 2022. Dette blir utlyst på våre nettsider og sosiale media.

 

Har du spørsmål om sponsor eller prosjektmidler?

Vår markedsansvarlig Anne hjelper deg gjerne!

Send e-post til Anne