Trafikksikker skolevei og trygg ankomst til Sentralbanen

- Sparer vi oss en ulykke for de neste 100 årene, er dette verdt hver eneste krone! 

Selbu Sparebank har finansiert ny gangsti langs Vikvarvveien i Selbu. Denne gangstien vil sørge for trygg skolevei og trygg ankomst til Sentralbanen for både Selbygger og besøkende til bygda. 

 Åpningen ble markert med både barn fra barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole, men også med naboer fra nærområdet.

Selbu Sparebank er stolte over at vi kan bidra til at Selbu blir en enda bedre og tryggere bygd å bo i 💙

 

Se film og bilder fra åpningen: