Innskytervalgmøte 2024

Selbu Sparebank skal avholde innskytervalg for medlemmer til Generalforsamlingen.


Tirsdag 27. februar kl. 14.00 i bankens lokaler i Selbu.

 

Generalforsamlingen består av 6 innskytervalgte medlemmer, 2 kommunevalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av de ansatte i Selbu Sparebank.

 

2 innskytervalgt medlemmer er på valg, og begge har sagt ja til mulig gjenvalg.

Valgkomiteens forslag, som det skal stemmes over på møtet:

  • Trude Motrøen Øhlen – medlem 2024-27 
  • Solrunn Hårstad – medlem 2024-27


Disse er stemmeberettiget:

Sparebankens myndige kunder som har, og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd på min. kr. 2.500, er stemmeberettiget og valgbare ved valg av medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir èn stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

 

Selbu, 06.02.2024

Innskytervalgte i valgkomiteen i Selbu Sparebank