Bærekraftig drift: Nøkkelen til å lykkes for morgendagens virksomheter?

Det er ingen tvil om at bærekraft er noe alle virksomheter i dag burde ha et bevisst forhold til. Som lokalbank mener vi at vi har et ansvar for at bedrifter i vårt område skal forstå hvorfor dette bør være et eget satsingsområde.

Derfor vil vi her ta for oss viktigheten av å integrere bærekraft som en sentral del av enhver bedrifts verdigrunnlag og strategi.

 

Hvorfor ta hensyn til bærekraft?

I en tid hvor miljø- og klimautfordringene stadig blir mer presserende, er det klart at bærekraft ikke lenger er noe som kan ignoreres. Mange bedrifter, spesielt de store internasjonale selskapene, har allerede tatt store steg for å integrere bærekraft i sine strategier og aktiviteter.

Minst like viktig er det for de mindre, lokale virksomhetene å ha bærekraft som et eget satsingsområde. Alle virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje, kan bidra til å løse de miljø- og klimautfordringene vi står overfor.

- Hver bedrift har sitt eget miljøavtrykk, og selv små endringer i praksis kan ha en positiv innvirkning. Bærekraft er altså ikke lenger begrenset til å kun gjelde de store multinasjonale selskapene med enorme ressurser, sier bærekraftansvarlig i Selbu Sparebank, Terje Wandsvik.

Artikkelen fortsetter under bildet

BILDE: Terje Wandsvik, bærekraftansvarlig i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

 

Fordeler med å ta bærekraft på alvor

Å ta bærekraft på alvor er ikke bare et etisk riktig valg, men også en strategisk nødvendighet for virksomheter som ønsker å overleve i morgendagens samfunn og marked. Å ta bærekraftige valg vil kunne by på en rekke fordeler for din bedrift - både når det gjelder kostnadsreduksjoner, energieffektivisering og økt kundetillit. For å nevne noe.

Mye tyder altså på at det ikke bare er nødvendig, men også svært gunstig for bedrifter å ta bærekraft på alvor. Bedrifter som ikke henger med i den grønne omstillingen vil trolig møte utfordringer i tiden framover. 

- Et av de første rådene vi gir til våre bedriftskunder er derfor å betrakte bærekraft som en viktig investering i fremtiden. Både med tanke på bedriftens utvikling og for lokalsamfunnet som helhet. Vi mener at det er på høy tid at bedrifter tar de stegene som trengs, for å integrere bærekraft som en del av bedriftens verdigrunnlag og strategiske drift, forklarer Wandsvik.

Som lokalbank kan vi hjelpe din bedrift med rådgivning om hvordan det er lurt å gå fram for å få dette til, med grunnlag i kunnskap og kompetanse på området.

 

Vinn-vinn situasjon for hele lokalsamfunnet

I mange tilfeller ser vi at bærekraftige virksomheter har positiv innvirkning i nærområdet. Vi ser blant annet at bærekraftige bedrifter bidrar til økonomisk utvikling i lokalsamfunnet, skaper arbeidsplasser, og til og med kan støtte lokale prosjekter. Dette vil igjen kunne styrke den lokale tilknytningen til kunder og lokale myndigheter.

Vi ser også en tendens til at yngre generasjoner stadig blir mer og mer opptatt av bærekraftige verdier, og at de unge ofte foretrekker å arbeide for bedrifter som deler deres engasjement for klima og miljø. Ved å ha et bevisst forhold til bærekraft vil din bedrift kunne tiltrekke seg dyktige talenter, og sikre arbeidsstyrken.

- Vi i Selbu Sparebank ønsker å bidra til at våre lokale bedrifter lykkes i den grønne omstillingen. Sammen kan vi bygge en mer bærekraftig fremtid for vårt lokalsamfunn, og i den sammenheng ønsker vi som lokalbank å være en sentral samarbeidspartner og god støttespiller for din bedrift, avslutter Wandsvik.

Lurer du på hva vi kan hjelpe din bedrift med for at dere skal bli mer bærekraftige?

Book et møte med en av våre dyktige rådgivere for å finne ut av hvordan vi kan hjelpe nettopp din bedrift med dette.

 

Nylige funn fra undersøkelse om bærekraft i norsk næringsliv

I en nylig gjennomført undersøkelse om bærekraft i norsk næringsliv er det flere viktige funn, som gir oss et interessant bilde på hvordan situasjonen i norsk næringsliv ser ut i dag. Blant annet viser undersøkelsen at 8 av 10 bedriftsledere anerkjenner bærekraft som en strategisk viktig faktor for deres bedrift. Bærekraft er altså høyt prioritert blant norske ledere, og det tyder på en økende bevissthet om at bærekraft ikke bare er et etisk ansvar - men også en nøkkel til langsiktig suksess og konkurranseevne.Til tross for at bærekraft anses som en viktig faktor for norske bedriftsledere, viser undersøkelsen også at det er en betydelig utfordring når det gjelder kompetanse. Over halvparten av bedriftslederne i undersøkelsen mener nemlig at deres bedrift mangler tilstrekkelig kompetanse på området. Dette indikerer at det finnes et stort behov for både investering i opplæring og ressursallokeringer for å bygge opp kompetanse på området.  (Kilde: Sparebank1.no).