Selbu Sparebank - en trygg støttespiller i en urolig verdenssituasjon

Den urolige verdenssituasjonen har en dyptgripende innvirkning på livene våre, fra geopolitiske spenninger til å påvirke den daglige privatøkonomien til vanlige folk. I denne uforutsigbare tiden, er det derfor viktig for oss å fungere som en stabil og sikker støttespiller for våre kunder.  

 

Økte renter og privatøkonomi

En av de mest fremtredende økonomiske konsekvensene av den urolige situasjonen vi står i, er det økte rentenivået som utspiller seg. Som lokalbank er Selbu Sparebank godt forankret i lokalsamfunnet vårt med tett tilknytning til lokalmiljøet, og vi ser at den urolige situasjonen også er en stor kilde til bekymring når det gjelder folks privatøkonomi.

Derfor er vi opptatt av å følge opp kundene våre ekstra godt i disse dager, og tydelig signalisere at vi er her for dem. Våre rådgivere bistår med den veiledningen og oppfølgingen som trengs gjennom økonomisk krevende tider. Sammen kan vi analysere kundens økonomiske situasjon, og sammen ta grep som kan minimere påvirkningen av det høye rentenivået.

Prisøkning og budsjettutfordringer

I tillegg til det høye rentenivået, ser vi at det generelle økte prisnivået på varer og tjenester legger press på mange familier sitt husholdningsbudsjett. Det er viktig for oss å forsikre alle kundene våre om at vi er her for å bistå, når det økonomiske presset melder seg. Gjennom rådgivning og tilpassede finansieringsløsninger kan vi bidra med å balansere budsjetter i møte med de økte kostnadene i hverdagen. 

Flere inkassosaker

I tider preget av økonomisk usikkerhet, ser vi ofte en tendens til flere inkassosaker. Det må tas på alvor og håndteres så raskt som mulig, men vi ønsker likevel å formidle at det ikke er farlig å havne i en slik situasjon – dersom man tar fatt på problemet i tidlig fase. Det viktigste er å få kontroll på regningene når inkassovarselet melder seg, og før renteutgiftene øker.

Husk at vi er her for å hjelpe deg med å unngå å havne i slike situasjoner. Ved tidlig identifisering av potensielle risikofaktorer og proaktiv rådgivning, kan vi bidra til å forhindre at situasjonen utvikler seg i negativ retning. Det viktigste er å ta kontakt med rådgiveren din med en gang!

Vi er en fleksibel samarbeidspartner  

Vi forstår viktigheten av å være fleksibel i krevende tider, og gjør derfor alt vi kan for å imøtekomme kundenes individuelle behov. Det innebærer å vurdere forskjellige betalingsløsninger som kan bidra til å lette den økonomiske byrden her og nå. Det kan være midlertidige avdragsutsettelser eller tilpassede nedbetalingsplaner. Ta en prat med oss dersom du ønsker å se på mulighetene for alternative løsninger i en krevende periode.

Lokal bank - lokal solidaritet

Vi vet at usikre tider kan virke overveldende, og er derfor opptatt av å bidra med det vi kan for at kundene våre og lokalsamfunnet vårt ikke skal slite av den grunn.

Ved å jobbe aktivt og målrettet for å opprettholde en sterk lokal økonomi, og gjennom å støtte kundene våre i tøffe faser, har vi tro på at vi som lokalsamfunn kan styrke evnen vår til å møte både globale og lokale utfordringer på best mulig vis.

Tid for en prat?

Book et møte for en uforpliktende prat med en av våre rådgivere. Velg selv om du vil ta en prat via telefon, Teams eller fysisk.

Book et møte