Et slag for økonomisk likestilling

Det er ikke altfor lenge siden at det primært var menn som var aktive i næringslivet og som investerte penger.

Derimot har vi de siste årene sett en stor økning av kvinnelige aksjonærer på børsen. Og lønnsgapet mellom menn og kvinner krymper for hvert år.

Til tross for at likestillingen går riktig vei, er det fortsatt en lang vei igjen før kvinner og menn er likestilte økonomisk.

 

Store økonomiske forskjeller mellom kjønn

I anledning kvinnedagen 8. mars synes vi at dette er et viktig tema å ta opp. 

I følge AksjeNorge er det faktisk fortsatt sånn at rundt 70% av de private aksjeverdiene på Oslo Børs eies av menn.

Dessuten tjener norske kvinner 9 prosent mindre enn menn, selv om de jobber på samme arbeidsplass, har samme yrke og samme jobb. 
 
Dette er et problem for likestillingen. Så hva kan gjøres for å tette kapitalgapet som bidrar til så store økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn? 

 

Flere kvinnelige aksjonærer

Per utgangen av 2022 var det 571.808 nordmenn som eier aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs for totalt 166,81 milliarder kroner. 

Den positive nyheten er at antall nye kvinner øker prosentvis mer enn andelen menn. Likevel utgjør kvinner fortsatt kun 30% av aksjonærene.
 
Og kvinner er ikke bare i mindretall på børsen, de investerer også i snitt et mye lavere beløp enn det menn gjør. Dermed utgjør verdiene til kvinner kun 21% av aksjene.  

Det er kanskje klisjé å si, men det stemmer: penger er makt. Og investorer som stiller krav kan skape endring. Skal kvinner få større innflytelse på samfunnet og muligheten til å styre det i den retningen de ønsker, er det desto viktigere at flere kvinner investerer.  

 

Må systematiske endringer til

Her i Norge har vi kommet langt med tanke på likestilling. De fleste unge kvinner i dag tar høyere utdanning, og flere er kommet inn i arbeidslivet sammenlignet med hvordan det var på tidlig 2000-tallet. 

Dette har gjort at lønnsgapet krymper for hvert år. Likevel gjenstår det fortsatt store forskjeller når det kommer til lønn, karrieremuligheter, arbeidsdeltakelse og arbeidstid. Hva kan gjøres? 

Som nevnt, kan flere kvinner i større grad sikre sin økonomiske fremtid ved å investere. Men det må systematiske endringer til innenfor utdanningsvalg, kulturelle normer, arbeidstid og yrkesvalg for å få til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. Får vi ikke til dette, utnytter vi ikke på langt nær potensialet i arbeidsstyrken vår.

En kombinasjon av disse endringene vil gi effekt, som igjen vil fortsette å minske ulikhetene på sikt. Men det er ikke gjort i en håndvending. Det er noe vi kontinuerlig må jobbe for. Kvinner som menn. 

 

Kilder:
Euronext Securities Oslo
Aksjenorge
Forskning.no