Har bedriften planer for vekst?

Selbu Sparebank hjelper deg med bedriftsvekst

Vekst spiller en viktig rolle for suksessen til en bedrift. Hvis du er en bedriftseier som søker muligheter for vekst, kan vi i Selbu Sparebank være en nyttig samtale- og samarbeidspartner i prosessen. Videre har vi en spesiell fordel i banken vår som skiller oss fra de største bankene.

 

Hvorfor ønsker du vekst?

Et av de første spørsmålene du bør stille deg er hvorfor du ønsker vekst. I Selbu Sparebank ser vi mange bedrifter som presterer godt og oppnår gode resultater, og derfor ønsker å øke inntjeningen. Som bank ønsker vi å være en god samtalepartner og stille de relevante spørsmålene.

– Det er viktig at vi i startfasen er en god samtalepartner for bedriften, sier Kim Olsen Stokke, leder for bedriftsmarked i Selbu Sparebank.

Artikkelen fortsetter under bildet

BILDE: Kim Olsen Stokke, leder bedriftsmarked i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

– Vi er heldige her i banken, fordi de fleste nyetableringer i lokalområdet kommer til oss. Vi har mange eksisterende kunder og er derfor en naturlig samarbeidspartner i denne prosessen. En av de første tingene vi fokuserer på er veiledning angående markedsavklaring og kapital, sier Olsen Stokke.

 

Vekst krever ressurser

I den konkurranseorienterte forretningsverdenen kan det være viktig for bedrifter å vokse og utvikle seg for å bli vellykkede. Men det er også viktig å forstå at denne veksten krever penger. Å få en bedrift til å vokse innebærer ofte store investeringer. Her kommer vi i Selbu Sparebank inn i bildet. Som en lokal sparebank er vi en viktig partner som tilbyr økonomiske løsninger som hjelper bedrifter med å realisere sitt potensial for vekst.

Å investere i bedriftsvekst innebærer vanligvis kostnader. For eksempel kan det hende at bedriften må ansette og lære opp nye medarbeidere for å møte økt etterspørsel. Dette betyr at det er nødvendig å bruke penger på å finne og ansette nye ansatte, betale lønn og gi opplæring for å sikre at de kan utføre jobben sin. I tillegg kan det være behov for å oppgradere eller erstatte utstyr og teknologi for å støtte økt produksjon eller forbedre arbeidsprosesser.

– Mange nyetablerere kommer til oss og er sikre på at de har et flott produkt som de tror alle vil ha. Da uten å ha gjennomført spesielle markedsundersøkelser eller kartlagt markedspotensialet. De kan ha noen vage tanker om budsjettering, hvis de i det hele tatt har tenkt på det. Vi kan bidra til at fokuset på budsjettering på drift og likviditet blir sterkere, forteller Olsen Stokke.

– Det er ganske vanlig at kunden undervurderer hvor mye kapital som er nødvendig. De kan ha en idé om hvor mye penger de trenger, eller de kan tro at de kan skaffe kapital gjennom dugnad, for eksempel. Det er utrolig hvor mye penger en slik fase kan kreve, fortsetter Olsen Stokke.

 

– Her kommer vi inn som en god samtalepartner og hjelper kunden med å forstå hvilke prosesser som er relevante og hva som bidrar til å utarbeide en god kostnadsplan og et godt budsjett.

KIM OLSEN STOKKE

Selbu Sparebank kan tilby det samme som de større bankene

Det er ofte ønskelig for bedrifter å ha alle banktjenestene sine samlet på ett sted. Olsen Stokke understreker at Selbu Sparebank har de samme produktene og mulighetene som de større bankene:

– Vi har de samme produktene som de større bankene. Vi kan selvfølgelig tilby lån eller kreditt, og i tillegg har vi en samarbeidspartner, Brage Finans, som gjør det mulig for oss å tilby konkurransedyktig leasing. Gjennom vår samarbeidspartner, Frende Forsikring, kan vi også tilby gode forsikringsprodukter, både skade- og personforsikring.

– Vi har opparbeidet oss ekspertise innen landbruk og næringseiendom. De siste syv årene har vi sett en stor økning i antall landbrukskunder og har da spesialkompetanse på dette feltet. Det er her vi kan utgjøre en forskjell. Fordelen med Selbu Sparebank er at vi har kunnskapen og erfaringen om hvordan alt fungerer, enten det handler om næringspolitikk, etablering av virksomheter eller landbruk, kommenterer Olsen Stokke.

Selbu Sparebank er også sterkt forankret i lokalsamfunnet. Vi har flere samarbeid med de lokale næringsforeningene, noe som Olsen Stokke mener er svært positivt.

– Vi kan aktivt bidra til lokale bedrifter med oppstartshjelp, avklaringer, støtteordninger eller tilskudd. Dette er noe som ikke alle tenker på som nyttig hjelp for bedrifter i Selbu, men det er det.

 

Bedriftene får egen personlig rådgiver

En ekstra fordel vi i Selbu Sparebank har, som de større bankene ikke kan tilby, er at vi kan gi våre bedriftskunder en personlig kontakt i banken.

Alle våre kunder har en dedikert kundeansvarlig som er tilgjengelig for dem. I tillegg har vi spesialister på pensjon, forsikring og betalingsformidling som kundene kan kontakte. Disse rådgiverne imøtekommer alle behov og har totalansvar for deg som kunde.

– De får tak i deg på telefonen og de kan treffe deg på kontoret i åpningstiden, sier Olsen Stokke med et smil.

– Det å ha åpne dører på våre kontorer er svært viktig. For eksempel er Stjørdal et marked hvor det er mange aktører. Per dags dato er vi de eneste som har åpne dører, hvor potensielle kunder kan komme inn og slå av en prat. Her skal det være tid til både nye og eksisterende kunder, fortsetter Olsen Stokke.

 

Ta kontakt tidligere enn du tror

Å ta kontakt med banken på et tidlig stadium kan være nøkkelen til hvordan vekstprosessen for din bedrift utfolder seg. Selv om tanken om vekst bare er en vag idé eller noe du ønsker å teste ut, kan det være lurt å kontakte banken. Vi har rådgivere som jobber med dette daglig og kan gi deg råd om hva ditt neste steg bør være.

Som en siste kommentar sier Olsen Stokke at det er gjennomføringsevnen til den som står for veksten som er avgjørende.

– Vi som jobber med dette daglig, ser at vekstprosesser ofte tar lengre tid enn forventet. Selv om prognosene sier at det bare skal ta ett år, kan det ta tre til fem år å oppnå den ønskede veksten. Det handler om å ta det med ro og skynde seg sakte slike prosesser, avslutter Olsen Stokke.