Kassekreditt – hva er det og hvilke fordeler gir det din bedrift?

Kassekreditt kan hjelpe en bedrifts betalingsevne i perioder der kontantstrømmen er variabel. Du kan tenke på kassekreditt litt som et kredittkort, der det etter avtale med banken, innvilges kassekreditt for et bestemt beløp over en viss periode. 

I denne artikkelen forklarer vi nærmere kassekreditt er, og hva som er fordelene ved det. 

 

Kassekreditt enkelt forklart

Kassekreditt er en form for kortsiktig lån som gir økt fleksibilitet ved at en bedrift får muligheten til å låne penger for å dekke kortsiktige finansielle behov. Bedriften får en bestemt kredittramme og kan ta ut penger når det trengs, og betaler kun renter på den delen av kreditten som benyttes. 

Les mer om kassekreditt

- Kassekreditt gir deg dermed raskt tilgang til midler, noe som kan være nødvendig i situasjoner der en bedrift trenger å dekke et øyeblikkelig behov for likviditet, sier Leder for bedriftsmarked i Selbu Sparebank, Kim Olsen Stokke. 

Artikkelen fortsetter under bildet


Bilde: Leder for bedriftsmarked i Selbu Sparebank, Kim Olsen Stokke

 

Alltid penger tilgjengelig

De fleste bedrifter opplever at tidspunktene for innbetalinger og utbetalinger varierer, noe som kan gå ut over betalingsevnen. Med kassekreditt kan du fortsette å betale utgifter fra bankkontoen selv om det ikke er penger der. Saldoen kan ”gå i minus” opp til det beløpet du har avtalt med banken. Du har, med andre ord, alltid penger tilgjengelig.

- Bedriften kan bruke av kreditten når det trengs, og betale tilbake når inntektene kommer, forteller Olsen Stokke.

 

- Kassekreditt er en type finansiering som passer for bedrifter med kapitalbinding i varelager og kundefordringer. Det er også praktisk for bedrifter i bransjer med sesongsvingninger.

KIM OLSEN STOKKE (Selbu Sparebank)

Hvem kan opprette kassekreditt?

- Vi som bank må ha en sikkerhet for kassekreditten, og dette kan være alt fra fast eiendom, kausjon, varelager, driftstilbehør eller kundefordringer, forteller Olsen Stokke. 

Videre forklarer han at det finnes andre faktorer de kan vurdere for å gi din bedrift kassekreditt:

  • Bedriftens økonomiske historie: Långiver vil se på en bedrifts regnskap og økonomiske historie for å vurdere deres evne til å betjene et kassekreditt-lån.
  • Kredittscore: Bedriftens kredittscore vil bli vurdert for å vurdere deres evne til å betale tilbake lånet.
  • Inntektsstrøm: Långiver vil vurdere bedriftens inntektsstrøm for å sikre at de har tilstrekkelige midler til å betale tilbake lånet.
  • Sikkerhet: Noen ganger vil långiver kreve sikkerhet i form av eiendeler eller garantier for å beskytte deres investering.
  • Likviditetsbudsjett: Et budsjett som viser kontantstrømmene gjennom året for bedriften er et meget godt hjelpemiddel for å avdekke behovet, og et hjelpemiddel for banken for å vurdere søknaden din
  • Bransjestandard: Långiver vil også vurdere bransjestandarder for å sikre at bedriften er i stand til å betjene lånet.
  • Forretningsplan: En god forretningsplan kan øke sjansene for å opprette et kassekreditt-lån, da det viser at bedriften har en solid plan for fremtiden.

 

Vår jobb er å være gode rådgivere for deg når du trenger det.

Har du spørsmål om kassekreditt, svarer bedriftsrådgiverne våre gjerne på dine spørsmål.

Kontakt en bedriftsrådgiver