- Bankens gavefond styrker tilbudet til ungdommen i Selbu

Selbu Sparebank ser det som en viktig del av vårt samfunnsansvar å bidra til et inkluderende og engasjert lokalsamfunn.

Da er det svært viktig for oss å gi noe tilbake til de som løfter bygda opp og frem, og bidrar til utvikling av området. Om det er snakk om ildsjeler, organisasjoner eller idrettslag som gjør den ekstra innsatsen for lokalsamfunnet vårt.

 

Selbu Sparebank er pådrivere av at det er viktig å gi tilbake til samfunnet vi er en del av og vi ønsker med glede å vise frem noen av mottakerne som mottar støtte fra bankens gavefond. Derfor har banken blant annet bidratt med økonomisk støtte til Selbu Sokn - på bakgrunn av deres initiativ til utvikling i lokalsamfunnet.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

BILDE: Hilde Kristin Guldseth og Lisbeth Sørflakne fra Selbu Sokn (Foto: Selbu Sparebank)

 

Markedsansvarlig i Selbu Sparebank, Vibeke Marstad, sier det er med glede at banken støtter Selbu Sokn når de søker støtte til sine prosjekter.

- Selbu Sokn har i flere år tatt mange gode initiativ for å skape møteplasser for unge i bygda. Vi ønsker å støtte deres fantastiske engasjement, og bidrar derfor økonomisk med bankens gavefond slik at disse initiativene kan fortsette i årene fremover.

 

Har fått støtte til to prosjekter i 2023

Lisbeth Sørflakne, trosopplærer i Selbu- og Tydal menighet, er en av ildsjelene i Selbu Sokn. Hun sier at midlene fra banken ikke bare har hjulpet på den økonomiske siden, men også at det har skaffet dem mer oppmerksomhet. 

– Det første prosjektet som har fått midler er Selbu Sokns ungdomsklubb. Dette tilbudet er en gratis møteplass for Selbus ungdommer. Det har raskt vist seg å bli et populært tilbud for mange av bygdas ungdom. 

Sørflakne sier at ungdomsklubben er veldig populær blant ungdommen, og at halvparten av de 150 elevene ved Selbu Ungdomsskole har vært innom. På åpningsdager er det ca. 20-30 ungdommer tilstede.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

BILDE: Lisbeth Sørflakne ved Ungdomsklubben (Foto: Selbu Sparebank)

 

– Dette er et gjennomsiktig samfunn. Her kjenner vi hverandre og vi treffer barna gjennom flere år, og vi ønsker å gi dem trygge rammer over lengre tid. På denne måten støtter vi opp dem som trenger det.

Ungdomsklubben har åpent en dag i uken, men Sørflakne ønsker muligheten til å kunne tilby ungdommene enda flere åpningsdager.

– Vi ønsker selvsagt å ha åpent flere dager i uka, for å kunne tilby ungdommene våre et mer regelmessig tilbud. Optimalt sett kunne vi ønsket oss et samarbeid med kommunen også, det er nemlig ikke mye mer finansiering som skal til for at vi skal klare det.

 

– Vi føler oss sett og heiet på av Selbu Sparebank

– Dette er en plass med lite midler, så da blir det en stor bonus når vi får slik pengestøtte. Vi føler oss både sett og heiet på av Selbu Sparebank, de har hjulpet oss med å utarbeide alle prosjektene vi har hatt hele veien, forteller Sørflakne. 

 

Nyoppstartet sorggruppe 

Det andre prosjektet som Selbu Sokn har fått støtte til, er noe helt annet. Det å miste noen man er glad i er en vanskelig situasjon å håndtere uansett, og Selbu er ikke annerledes enn andre plasser. Her vil det være barn eller unge som har opplevd å miste noen, om de så er venner eller familie.

– Formålet med sorggruppen er at de som kommer hit skal oppleve et trygt og godt fellesskap hvor de kan være seg selv og la guarden gå ned. For eksempel, om man er et medlem av en familie hvor det er flere i en sorgsituasjon, og da kan det potensielt være en trykket stemning hjemme. Hos oss kan de komme og bare være seg selv, kommenterer Sørflakne. 

Forskning viser at barn og unge som har opplevd tap i nære relasjoner er ekstra utsatt for psykisk uhelse - slik som angst, depresjon og utenforskap.  

– Det er også viktig å huske at det finnes mange typer sorg. Sorg handler ikke bare om å miste noen man er glad i. Det kan også dreie seg om skilsmisser eller kjærlighetssorg. 
Sorggruppen skal være et tilbud for alle som ønsker eller har behov for å bearbeide sorg. Vi legger opp til åtte samlinger spredt over et lengre tidsrom, så får vi se hvor mange som dukker opp. Det viktigste er at vi tilrettelegger for at de som trenger det å få noen å snakke med her, avslutter Sørflakne.

 

- Vi ønsker at flere søker støtte fra oss! 

I år har Selbu Sparebank delt ut over 3,6 millioner kroner fra vårt gavefond.  Midlene kommer fra bankens overskudd, og skal komme lokalsamfunnet til gode. Vi opplever å ha et stort mangfold blant våre mottakere, og på den måten sørger vi for at flest mulig i lokalsamfunnet får nytte av støtten vi bidrar med lokalt. Sponsoravtaler kommer utenom gavefondet. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Bilde: Vibeke Marstad, markedsansvarlig i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

Vårt gavefond deler ut midler via flere søknadsrunder gjennom hele året, og det inkluderer både gavestøtte og støtte til spesifikke prosjekter. I år har vi også gitt våre ansatte muligheten til å øremerke sine hjertesaker gjennom «Ansattes Drømmebank». På denne måten får alle ansatte i Selbu Sparebank dele ut 10.000,- kroner hver til valgfri lag/forening. 

Les mer "Ansattes drømmebank" her.

- Som lokalbank ønsker vi å takke alle våre bankkunder som gjør det mulig for oss å kunne bidra til lokalsamfunnet. Vi oppfordrer lag og foreninger til å fortsette å søke om gavestøtte eller støtte til spesifikke prosjekter i årene framover, sier Marstad.

 

Mottakere av støtte fra bankens gavefond i form av gavestøtte og prosjektmidler i 2023

Disse har mottatt gavestøtte fra Selbu Sparebank
 • Selbu Frivillighetssentral «Jul for alle»
 • Stjørdal Frivilligsentral «Jul for alle»
 • Selbu Skolekorps
 • Selbu og Tydal Revmatikerforening
 • Tydal Pensjonistforening Kafe Posten
 • Selbuklang
 • Berndalsrennet
 • Selburosa 4H
 • UL Fjellblink
 • Tydal Museums Venneforening
 • Selbu Husflidslag
 • NFU Trøndelag Fylkeslag
 • Tydal Skytterlag
 • Norsk Folkehjelp Tydal
 • Selbu Gammeldanslag
 • Selbu Bygdekvinnelag
 • Næssdalens Hytteforening
 • UL Vårfryd
 • Varden 4H
 • Selbu Skytterlag
 • Stjørdal Paraidrettslag
 • Haugen Vel
 • Selbu Orienteringsklubb
 • Tydal Trekkspillklubb
 • Blanke Mezzingen
 • Selbustrand Idrettslag
 • Putten Båtforening
 • Human Etisk Forbund Neadalen Lokallag
 • Selbu Motorsport Klubb
 • Ungdomslaget FRAM
 • Slekt og data Nea
 • Selbu Toradergruppe
 • HLF Selbu og Tydal
 • UL Samtida
 • Nøstermoen Velforening
 • Skiforeninga Selbuskogen
 • Vardebu Sportshytte
 • Kor Magnon
 • Græsli Idrettslag
 • Neadalen Kunstforening
 • Rotvoldlia Hytteforening
 • Selbu Korensemble
 • Selbu Røde Kors Besøktjeneste
 • Selbu Teaterforum
 • LHL Tydal
 • Selbu Sokn
 • ·Øverbygda Idrettslag
 • Hersjøen Hytteforening
 • Grendelaget Dalrosa
 • Selburingen Seniordans
 • Søndre Kvislabakken Velforening
 • Malvik Røde Kors
 • Åsgrinda Velforening
 • Stjørdal Pensjonistkor
 • Stjørdal Demenskor
 • Mostadmark Jernverks Venner
 • Selbu Klatreklubb
 • Stjørdal Demensforening
 • Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
 • Nøstermoen Velforening
 • Selbuklang
 • Selburingen Seniordans
 • Selbu Skytterlag
 • Selbu Discgolfklubb
 • Idrettsrådet i Selbu
 • Blåhåmmårn Toraderlag
 • UL Vårfryd
 • Hommel i Dommel
 • UL Fjellblink
 • Selbu Skolekorps
 • HLF Selbu og Tydal
 • Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Lånke skole
 • Tydal Pensjonistforening Kafe Posten
 • Selbu og Tydal Revmatikerforening
 • Borsetmoen Vel
 • Berndalsrennet
 • Selbu Veteranklubb
 • Selbu Sokn
 • Neadalslaget
 • Selbu Innebandyklubb
 • Slekt og data Nea
 • Selbu Bygdekvinnelag
 • Viva
 • Kor Magnon
 • Tydal Museums Venneforening
 • Selbu Hestesportsklubb
 • Tydal Sanitetsforening
 • Norsk Homøopatisk Pasientforening
 • Sjøvoll og Kvellohaugen Velforening
 • ·Øverbygda Idrettslag
 • Nasjonalforeningen Selbu Demensforening
 • Ronja Antonies Stiftelse
 • Selbu Motorsportklubb
 • Stjørdal for Ukraina
 • Malvik Idrettslag
 • Redd Barna
 • Långåsen Velforening
 • Nidaros Diskgolfklubb
 • E-martna (E-laget)
 • Selbu Radiomuseum
 • «Team Græsli»
Disse har mottatt støtte til spesifikke prosjekter

 

Mottaker

Støtte til spesifikt prosjekt

Selbu Discgolfklubb

Støtte til utvidelse og ferdigstillelse av Årsøya Discgolfpark

Selbu Ballklubb

Tribuneanlegg ved sentralbanen

NFU Trøndelag Fylkeslag

Støtte til prosjekt "Sommerleir 2023"

Selbu Travlag

Utskifting av lys på travbane til LED-pærer

Selbu Pensjonistforening

Støtte til arrangementet "Syng med oss"

Nea Cykleklubb

Bruprosjekt knyttet til sykkelrute 14 over elva Renåa

Selbu Skytterlag

Nye elektroniske skiver og monitorer til innendørsbanen

Varden 4H

Fylkesleir 4H på Årsøya 29.juni - 2.juli

Selbuskogen Skisenter

Ny løypemaskin

Selbu IL

Oppgradering av turområde i Mebondhaugene

Nea Løypemaskin

Ny løypemaskin

Selbustrand Idrettslag

Skipark/barnebakke i Saaslia

Selbu IL

Utstyr til Selbu Folkebad

Selbu Sokn

Utstyr og oppgradering av ungdomsklubben

Selbu Toradergruppe

Trekkspillets dag i samarbeid med Selbu Trekkspillklubb og Selbu Felebyggerlag den 6. mai 2023

Selbu Taekwon-do Klubb

Innkjøp til drakter som kan lånes ut til nyinnflyttede og flyktninger

Årsøya Fritidspark

Opprettelse offentlig toalett og nytt sosialrom

Nøstermoen Velforening

Oppgradering av område

Kor Magnon

"Tullingdal Musikal" - filmmusikal prosjekt

Græsli Idrettslag

Utvidelse av Græsli Frisbeegolfbane

Selbu og Tydal Historielag

Utstillingsmateriell til skiutstilling

Brustad-Rønsberg Vegforening

Utarbeide skilt med informasjon om historien til Markålanda med kvernstein og kobberdrift

Selbu Røde Kors Besøkstjeneste

"Vinter i Norge" og integreringstiltak for flyktninger

Selbu Orienteringsklubb

Trimtiltak - skape fellesturer og tur for ungdom

Tydal kommune

Vitencamp

Næssdalen Hytteforening

Skisporutstyr

Selbuskogen Skisenter

Utstyr til skileik

Stråsjøen Hytteforening

Ferdigstilling og utbedring av tursti

Neadalen Kunstforening

«Kunstformidling for barn og unge»

Tømra og Omegn

Pumptrackbane

Tydal Skytterlag

Nytt standplassbygg

Selbustrand Idrettslag

Discgolfkurver på Fuglemsmoen

Årsøya Fritidspark

Oppgradering Årsøya

Selbu Klatreklubb

«Autobelayer» (selvsikringsutstyr)

Lillebyfestivalen

«Lillebyfestivalen 2024»

Tydal IL

Innkjøp av mål til minifotball

Sørungen Hytteforening

Merking og utbedring av sommertursti

Hølmen Hytteforening

Informasjonstavle ved parkering

Vardebu Sportshytte

Nytt uthus med utedo for besøkende

Tydal IL

Innkjøp av møbler til klubbhuset

Selbu Sokn

Sorggrupper for unge

Tydal Museums Venneforening

«Vatn på mølla»

Selbu Orienteringsklubb

Nærmiljøkart (Stolpejakten og O-løp)

Stugudal Fjell

Utbedring av skiløyper og turstier

Proletarteateret

5-års jubileum

Selbu Bridgeklubb

Nytt utstyr

Selbu Taekwon-Do klubb

Oppstart av seniorparti

Rotvoldlia Hytteforening

Gapahuk

Tydal Husflidslag

Mannsbunad Tydal

Stormyråsen Velforening

Gangsti Vikvarvegen

Selbyggen

«Pepperkakebygda»

Selbu Frivilligsentral

Jul for alle i Selbu

Tydal kommune

Jul for alle i Tydal

Stjørdal Frivilligsentral

Jul for alle 2024

 

Disse mottok støtte gjennom "Ansattes drømmebank"
 • BUA Selbu
 • Byneset Golfklubb
 • Elvran Idrettslag
 • FIRE- stiftelsen ett skritt videre
 • Flatås IL Innebandy
 • Frivilligsentralen Stjørdal
 • Græsli IL
 • Hersjøhytta
 • Malvik Fotball
 • Skjelstadmark Idrettslag
 • Nea løypemaskin
 • Nessegutten HU håndball
 • Pesjonalforeningen Ambulansen Selbu
 • Onsdagsklubben
 • Pårørendeforeningen ved Selbu Sykehjem
 • Ranheim Skiklubb
 • Rensjøen Hytteforening
 • Samtida U.L
 • Selbu Folkebad
 • Selbu Hestesportsklubb
 • Selbu il Håndball
 • Selbu IL ski
 • Selbu korensemble
 • Selbu Motorsport Klubb
 • Selbu Skolekorps
 • Selbu Skolekorps
 • Sjetne Frivilligsentral
 • Skjelstadmark Idrettslag
 • Stjørdal Demenskor
 • Stjørdal demenskor
 • BUA Stjørdal
 • Sykehusskjort'
 • Tydal Løypepreparering
 • Tømra og Omegn Velforening
 • U.L. Fjellblink
 • U.L. Vårfryd
 • UL Samtia
 • UTSIKTEN VELFORENING
 • Vardebu sporthytte
 • Vikvarvet IL
 • Vikvarvet Samfunnshus v/ U.L. Ungbjørka
 • Villrede
 • Øfsti Soinnhuslag
 • Selbu IL Friidrett
 • Hommelvik Guts