Står sammen med bedriftsmarkedet

Norske bedrifter står overfor store økonomiske utfordringer som følge av inflasjon og økte kostnader i norsk økonomi. I Selbu Sparebank står de klare for å guide sine bedriftskunder gjennom krevende tider.

 

I løpet av 2022 steg prisene på varer og tjenester betraktelig, noe som igjen førte til inflasjon.  Dette rammer ikke utelukkende kjøpekraften til privatpersoner, men også bedriftenes evne til å opprettholde aktivitetsnivået.

Mange bedriftsledere stiller nå spørsmålet om hvilke virkninger videre økning av styringsrenten vil ha for nåværende og fremtidige lån.   

-  Historisk sett har vi ikke mottatt mange henvendelser direkte knyttet til renteoppgang. Men det er viktig å huske at vi står overfor en ekstraordinær situasjon, med økte styringsrenter, inflasjon, krig i Europa og energikrise på samme tid. Dette har enorme ringvirkninger for norske bedrifter, også lokalt her i Trøndelag, sier Kim Olsen Stokke, leder for bedriftsmarked i Selbu Sparebank.

 

Kjenner virkningene senere

Inflasjon kan ha sterke negative ringvirkninger for en virksomhet. Ved siden av økte råvare- og innkjøpspriser, vil økte produksjonskostnader slå direkte inn på virksomhetens bunnlinje.   

Og ved siden av økte driftsutgifter, svekkes investeringskraften, spesielt hos små- og mellomstore bedrifter.

-  At det kan virke noe mer stille i bedriftsmarkedet akkurat nå, henger nok sammen med at bedriftene opplever virkningene noe senere enn privatmarkedet. Bedriftene kan ha fulle ordrebøker nå, men oppleve nedgang i aktivitetsnivået på sikt som følge av økte kostnader, sier Stokke.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

Bilde: Kim Olsen Stokke, leder for bedriftsmarked i Selbu Sparebank

 

Tilgjengelighet og verdiskapning

Selbu Sparebank har tradisjonelt sett hatt store porteføljer av kunder innen lokalt landbruk, skogbruk, eiendomsforvaltning og bygg- og anlegg.

Og i en region hvor jord- og skogbruk står for rundt 60 prosent av verdiskapingen, opplever de stor tillit i sitt lokale marked, med bortimot full dekning.

-  Samtidig er det viktig å understreke at har ambisjoner om å fortsette å vokse i markeder utover Selbu og Tydal. Vårt konkurransefortrinn ligger i at vi er tilgjengelige for våre kunder, samtidig som vi har spisskompetanse om deres lokale markeder. Ved å sikre realisering av prosjekter og lokale arbeidsplasser, bidrar vi til økt verdiskaping. Dette målet har vi et ekstra søkelys på i tider hvor den økonomiske situasjonen er krevende, forteller Stokke.
 

Rustet for utfordrende tider

Da coronaviruset herjet som verst i tidsperioden mars 2020 til februar 2022, hadde norske myndigheter som et hovedmål å sikre norsk økonomi og konkurransekraft. Kompensasjonsordningen for næringslivet kom da på plass i rekordfart.

Selbu Sparebank besluttet å stå utenfor ordningen.

-  Vi så tidlig at vi var i stand til å løse utfordringene med de eksisterende virkemidler som vi hadde til rådighet, og på den måten også tilby våre kunder tilfredsstillende løsninger. Dette innebar at vi hadde god kontroll på kunders økonomi, hvilket skapte økt tillit i relasjonene.  Og selv om utfordringene nå er noe ulik, så har vi troa på at vi også denne gangen har det som trengs av virkemidler på plass, påpeker Stokke.

 

- Ikke nøl med å ta kontakt

Stokke er trygg på at banken også denne gangen stiller sterkt i møte med fremtidige utfordringer knyttet til den økonomiske situasjonen.

-  Hvis du som bedriftseiere opplever usikkerheter, så ikke nøl med å ta kontakt med din rådgiver i banken for sparring og veiledning. Husk at vi har svært kompetente rådgivere som kjenner virksomheten din, og disse strekker seg langt for å se dine behov og foreslå riktige løsninger og virkemidler, sier Stokke og avrunder;

Vi jobber for å sikre bærekraftige løsninger til bedriften din for fremtiden. Men vi lever også i nået og er til enhver tid klare til å handle. 

Ønsker du å komme i kontakt med en bedriftsrådgiver?