Gavetildeling

Nå kan lokale lag søke om gaver og prosjektmidler fra banken

Selbu Sparebank vil gi tilbake noe av bankens overskudd det siste året til lokalsamfunnet i Selbu og Tydal. Tilbakeføringen skjer i form av gaver til allmennyttige formål. I tillegg skal det deles ut prosjektmidler.


Hvem kan søke?

 • Fellestiltak som er organisert gjennom lag og organisasjoner.
 • Lag som ikke har samarbeidsavtale med banken kan søke om både gave og prosjektmidler
 • Lag med samarbeidsavtale med banken kan søke om prosjektmidler
 • Lokalisert i bankens lokalmarked Selbu og Tydal
 • Som benytter Selbu Sparebank som bankforbindelse
 • Med allmennyttige formål

 

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Allmennyttig formål
 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak
 • Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø
 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
 • Nytenking og verdiskaping
 • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
 • Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange
 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse i banken.

Prosjekt som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp
 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar
 • Næringsvirksomhet
 • Dekning av lagets ordinære drift
 • Privatpersoner


Søknadsskjema: 
Last ned Søknadsskjema (pdf) eller Søknadsskjema (word)

Prosjektbeskrivelse og budsjett må vedlegges søknad om prosjektmidler.

Søknad  sendes:

Selbu Sparebank v/Anne Garberg Gresseth, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller på e-post til agg@selbusparebank.no

Søknadsfrist:

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved gavetildelingen, må søknadsskjema fylles ut, og sendes banken sammen med etterspurte vedlegg innen søknadsfristen 6. februar 2022. 

Skriv gjerne noen ord om hvorfor ditt lag skal prioriteres.


Har du spørsmål om gavetildelingen?

Ta gjerne kontakt med markedsansvarlig Anne.

Tlf. 99152929

Send mail