Forsikringer som ansattgode

Skrevet av: Hugo Hatland
Tekst hentet fra: Frende Forsikring (frende.no)

 

- Gode forsikringsordninger er med på å gjøre firmaet ditt til en attraktiv arbeidsplass.  

Å være bedriftsleder betyr stort ansvar. En del av dette ansvaret handler om å forsikre ansatte, å gi dem sikkerhet hvis ulykken først skulle være ute. Stadig flere små og mellomstore bedrifter velger å gi sine ansatte flere og bedre forsikringer enn de strengt tatt må. Det er det mange gode grunner til. 

- Det viser at du bryr deg, men det fører også til at de ansatte blir mer lojale overfor arbeidsgiverne sine. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Jonas Oeding, salgssjef for bedriftsmarked hos Frende. Falsk trygghet

Som arbeidsgiver er du lovpålagt å forsikre dine ansatte. Minstekravet er en yrkesskadeforsikring som gir erstatning ved sykdom, dødsfall eller skader som skjer i arbeidstiden og på arbeidsstedet. 

Men det kan være lurt å gi de ansatte bedre forsikringsordninger enn bare det som er strengt nødvendig. En undersøkelse utført av konsulentselskapet Mercer viser at de færreste blir alvorlig skadet eller syke mens de er på jobb. 

Bare tre prosent av dem som blir uføre i Norge, blir det på grunn av skader eller sykdommer de får i forbindelse med jobb. Og bare en halv prosent av alle dødsfall i Norge skyldes hendelser på jobben. 

De fleste vet at de er forsikret gjennom jobben, men det gir fort en falsk trygghet. De færreste er nemlig klare over hva de er forsikret for. Mange får seg en stor og ubehagelig overraskelse den dagen uhellet skjer. Viktig ansattgode 

Forsikringer er kanskje ikke et like håndgripelig og spennende ansattgode som tilgang på en hytte på høyfjellet eller gratis trening i et helsestudio, men det er nok det viktigste ansattgodet du kan gi dine medarbeidere. 

I tillegg til den lovpålagte forsikringen er det mange frivillige ordninger du som arbeidsgiver kan tilby dine ansatte. Det vanligste er å oppgradere yrkesskadeforsikringen til også å dekke fritidsulykker og sikre høyere utbetaling ved yrkesskader. Det er også vanlig å inkludere en uføreforsikring og en helseforsikring, en forsikring som sikrer arbeidstakeren rask behandling ved sykdom.

Les mer om vår Helseforsikring fra Frende Forsikring

- Forsikringer som ikke har med jobb å gjøre, er i utgangspunktet ikke arbeidsgivers ansvar, men du bør kanskje ta på deg ansvaret likevel, sier Oeding. 

- Å legge til rette for at de ansatte har det bra, at de føler seg ivaretatt og økonomisk trygge, er et viktig valg du tar som arbeidsgiver. Gir konkurransefortrinn 

Flere undersøkelser viser at ansatte som føler seg økonomisk trygge presterer bedre og blir mer lojale. Men økonomisk trygghet handler ikke bare om å vite at det kommer lønn inn på konto en gang i måneden. Det handler vel så mye om å vite at du er er økonomisk trygg i fremtiden. Oeding forteller at stadig flere ansatte er bevisste på hvilke forsikringsordninger bedriften tilbyr. 

- Det har tradisjonelt vært de eldste som har vært bevisste på gode pensjons- og forsikringsordninger de får gjennom jobben, men denne trenden har snudd. I dag er de yngre smartest og mest gjennomtenkte i valgene de tar, forteller Oeding. Han peker på et særlig område dette gjør seg gjeldende: 

- Vi vet om flere som har takket nei til jobbtilbud på grunn av dårlige forsikringsordninger, sier han. 

- Gode forsikringer kan helt enkelt gi firmaet ditt et fortrinn i kampen om de beste jobbkandidatene.  

Oeding bruker IT-bransjen som eksempel. Dette er en bransje med mange små aktører, og riften om de flinkeste folkene er stor. Hvis du som bedriftsleder skal konkurrere om disse kandidatene, må du forsikre deg om at du konkurrerer på likest mulig vilkår. 

Les mer om vår Gruppelivsforsikring fra Frende Forsikring

- Mange går i fellen med å sammenligne seg med konkurrenter i samme bransje, men i i tilfellet IT-bransjen kommer ikke hovedkonkurrentene derfra. Etterspørselen etter de dyktigste IT-folkene kommer blant annet fra finansnæringen, og disse har gode forsikringsordninger på plass. Og det bør du sørge for at du også har, sier Jonas Oeding. 


Tid for en prat?

Har du spørsmål om forsikringer til dine ansatte? Vår forsikringsrådgiver for bedrift, Liv Grete, tar gjerne en prat med deg.

Les mer om: 

Gruppelivsforsikring

Vår gruppelivsforsikring fra Frende Forsikring gir en engangsutbetaling til etterlatte hvis din ansatte dør. Du kan også knytte dekninger om uførhet til forsikringen.

Les mer

Yrkesskade- og fritidsforsikring

Med vår yrkesskade- og fritidsforsikring fra Frende Forsikring sikrer du dine ansatte økonomisk hvis det skjer noe på jobb eller i fritiden. Forsikringen dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom.

Les mer