Denne klimatrusselen bekymrer bøndene

Tekst: Marius Solberg Anfinsen
Hentet fra: Frende Forsikring (frende.no)

 

Nedbørsskader er den klart største klimafrykten hos norske bønder

Hele 61 prosent sier at de er mest redde for konsekvensene av mer styrtregn, flom og overvann i fremtiden. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring.

- Styrtregn er det som bekymrer flest. 1 av 4 sier at de er redde for dette, sier Øystein Øren. Han er produktsjef med ansvar for landbruk i Frende Forsikring. 

 

Ødelegger avlingene 

Styrtregn rangeres på førsteplass i alle landsdelene i Norge. Organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg, forklarer hvorfor dette bekymrer.

- Styrtregn kan føre til oversvømmelser og flom som kan ødelegge avlingene. En del områder er også svært utsatt for skred og ras som kan skylle bort matjorda eller ta med seg bygninger og infrastruktur. Over tid fører store mengder nedbør også til erosjon og utvasking av næringsstoffer, som gir dårligere jordkvalitet, sier hun.

Tørke nesten like skummelt

- Avlingene kan regne bort med for mye vann, men det kan like fort bli svikt i avlingene med langvarig tørke, sier Øystein Øren.

Det er derfor ikke overraskende at tørke havner på andreplass på fryktlisten hos bønder som bor nord, midt og øst i landet.

- Tørkesommeren 2018 i Sør-Norge har satt varige spor, og langvarig tørke er en forferdelig situasjon for bønder som er helt avhengige av været. Å se at avlingen gradvis dør og at vinterfóret til dyra visner bort er en stor belastning for den enkelte, sier Solberg fra Norges Bondelag.

Fortsatt sliter mange bønder med økonomiske ettervirkninger etter den dramatiske tørkesommeren 2018.

 

TIPS: Slik forbereder du deg på ekstremvær

  1. Moderne gårdsdrift er helt avhengig av strøm, så sikre at du har tilgang til aggregat/nødstrøm hvis strømmen forsvinner.
  2. Lagre rundballer høyt i terrenget, så de ikke ødelegges eller flyter avgårde hvis det blir flom.
  3. Sørg for åpne bekkeløp og grøfter for å hindre oversvømmelser
  4. Sikre tilgang til andre vannkilder hvis vannet forsvinner
  5. Det er vanskelig å gardere seg mot de mest ekstreme hendelsene, men det hjelper å ta tenkt gjennom det utenkelige. Lag en beredskapsplan for gården.

Kilde: tryggeresammen.no, Norges Bondelag