Utsiktene for boligmarkedet i 2022

- Kriserenten fra sentralbanker har mange steder (som i Norge) ført til en prisoppgang som ikke er «bærekraftig» over tid/kan fortsette. Gratis penger er ikke normalt.

Det forteller Christer Horgen, daglig leder i Lokalmegleren & Partners i Trondheim og Fosen.

Bilde av Christer Horgen, eiendomsmegler i Lokalmegleren & Partners 

Økte renter kjøler prisveksten

- Det er grunn til å anta at økte renter kjøler ned prisveksten, samtidig er det ikke varslet rentehevinger som gir et «problematiske nivå», bare at vi skal opp til et fortsatt særdeles lavt nivå.  Dett er den logiske delen av resonnementet, men usikkerheten ligger i den psykologiske delen. Nesten uavhengig av rentenivå, så påvirkes boligmarkedet av rentesvingninger i kortere eller lengre perioder, forteller Horgen.

Denne gangen er renten så lav, og varsel om heving har kommet i så god tid, så det vil nok ikke påvirke boligmarkedet nevneverdig negativt. Sannsynligvis vil vi se en mer moderat prisutvikling i 2022, mer lik den vi hadde i 2019. 

 

Trøndelag ikke like påvirket av svingninger som i Oslo

- I Trondheim og omegn er boligmarkedet i nesten all hovedsak behovsdrevet. Det vil si at folk flest selger og kjøper i takt med endret livssituasjon. Dette medfører at vi ikke ser de enorme raske og krappe svingningene man ofte ser i for eksempel Oslo, der en større del av boligmarkedet er påvirket av investorer. 

 

Antall nye boliger til salg påvirker

- En annen faktor vi ikke vet helt fasiten på, er hvor mange nye boliger som blir godkjent og lagt ut for salg i inneværende år. Her er det den enkle formelen om tilbud vs. etterspørsel som gjelder; færre boliger til salgs fører til økt konkurranse og stigende priser, sier eiendomsmegleren. 

Horgen forteller videre at nye boliger utløser flere brukte boliger i markedet. Her er et eksempel: nyoppført leilighet på over 80 kvm legges ut for salg. De som kjøper leiligheten selger sin enebolig, som igjen kjøpes av de som selger sitt rekkehus, osv.

- Uten nyoppførte boliger, vil det bli langt færre boliger i totalmarkedet, og en ikke bærekraftig prisutvikling blir et faktum.

 

Skal du selge bolig?

Kom i kontakt med en eiendomsmegler fra Lokalmegleren & Partners her

 

Råd fra Horgen

- For deg som allerede eier en bolig og skal selge og kjøpe i samme marked, så har boligprisutviklingen mindre å si; går prisen på det du selger opp, går prisen på det du kjøper opp også.

Den daglige lederen sier også at for deg som skal inn i markedet for første gang, så er det ingenting å vente på! Har du snakket med banken din og er trygg på de rammene du har for kjøp, så er mitt råd å kjøpe bolig nå! Historisk sett så har bolig vært en solid og trygg investering, og det er få mørke skyer på himmelen som tilsier at dette skal endre seg.

 

Christer Horgen avslutter med å ønske deg lykke til med planene du har i boligmarkedet i 2022!

Har du boligplaner i 2022?

Kontakt oss for en uforpliktende prat om dine planer. Vi bidrar gjerne med gode råd og oversikt - slik at du er forberedt på visninger og budrunder!