Bankkort for bedrift - hvordan fungerer det og hvorfor bør din bedrift ha det?

I en tid hvor effektivitet og fleksibilitet står høyt på agendaen for mange bedrifter, fungerer bankkort for bedrifter som et svært smart verktøy når det gjelder økonomisk styring og daglig drift. 

Et bankkort for bedrift - også kjent som firmakort - er laget for å forenkle håndtering av utgifter, samt gi bedre kontroll over selskapets finansielle aktiviteter. Her gir vi en oversikt over hvordan firmakortet fungerer og ser på noen av fordelene med en slik ordning. For å få firmakort hos oss i Selbu Sparebank må du være en aktiv bedriftskunde i banken. 

Les mer om bankkort for bedrift

 

Hva er bankkort for bedrift?

Et firmakort er et betalingskort utstedt i bedriftens navn. I motsetning til et personlig bankkort, er dette kortet spesifikt til for å dekke selskapets utgifter og transaksjoner. Kortet kan utstedes til bedriftens ansatte som har behov for å foreta kjøp eller betale på vegne av selskapet. Som for eksempel ved tilfeller av reiseutgifter, innkjøp av kontormateriell, eller betaling av leverandørfakturaer. Firmakortet er direkte tilknyttet driftskontoen til bedriften.

Hva er fordelene med et firmakort? 

Å ha et firmakort tilgjengelig for de ansatte i bedriften byr på en rekke fordeler som bidrar til en mer effektiv drift på mange områder.

📊 Enklere rapportering og regnskapsføring

Når alle utgifter blir belastet direkte på bedriftskontoen gjennom å ta i bruk firmakortet, vil det bli enklere å spore opp og rapportere bedriftens diverse utgifter. Noe som igjen vil redusere administrativt arbeid i etterkant.

⏱️ Fleksibilitet og tilgjengelighet

Med et firmakort kan bedriftens ansatte enkelt foreta nødvendige kjøp uten forsinkelser. Dette er spesielt viktig i situasjoner hvor tid er en avgjørende faktor under kjøp. Kortet kan brukes over hele verden, både online og i fysiske butikker. Dette gir maksimal fleksibilitet for internasjonale bedrifter og andre bedrifter som opererer over landegrensene.

👩‍🔧 Lettere for de ansatte

Å måtte legge ut for bedriften sin som ansatt kan for mange oppleves som komplisert, da det kan gi et potensielt innhugg i den ansattes personlige konto. Vi ser ofte at det kan ta noe tid før utlagte summer tilbakeføres til de ansatte gjennom bedrifters ulike regnskapssystemer. I tillegg er det den ansatte sitt ansvar å holde styr på, og sende inn utlegg og kvitteringer. Med et firmakort slipper dine ansatte å måtte hanskes med alt dette.

📈 Forbedret rapportering og innsikt

Firmakortet gir bedriften din detaljerte innsikter i utgiftsmønstre, og hjelper dermed med å identifisere potensielle områder for kostnadsreduksjoner. Når dere får en oversikt over hvor og hvordan pengene blir brukt internt, vil det bli enklere å ta mer veloverveide beslutninger om budsjettering og finansiell planlegging.

💼 Styrket bedriftsimage

Å utstede et firmakort til bedriften sine ansatte kan også ha en positiv effekt på firmaets image. Det signaliserer på mange måter profesjonalitet og finansiell stabilitet. Vi opplever også at ordningen bidrar til tilfredshet blant mange ansatte da firmakortet forenkler mange interne prosesser, og gjør det lettere for dem å utføre jobbrelaterte oppgaver hvor det utføres betalinger.

 

Kort fortalt: Hvorfor bedriften din bør vurdere et firmakort i dag

Firmakortet tilbyr en rekke fordeler som kan effektivisere finansforvaltningen internt i bedriften, samt forbedre den økonomiske sikkerheten og gi verdifulle innsikter i ulike utgiftsmønstre. Ved å velge riktig bankkort basert på bedriftens unike behov, sparer dere ikke bare tid og penger - men kan også styrke bedriftens økonomiske grunnlag. 

Les mer om bankkort for bedrift