Hva gjør du når bedriften ikke går så bra?

I Selbu Sparebank tilbyr vi skreddersydde løsninger som tar hensyn til din bedrift sine spesifikke behov. Vi ønsker å være en verdifull samarbeidspartner og sparringspartner for alle bedrifter i lokalområdet vårt - både gjennom gode og onde dager.

 

Lokalt samarbeid er en vinn-vinn for alle parter

- Som lokalbank er et av hovedformålene våre å hjelpe de lokale bedriftene med å lykkes.

Leder bedriftsmarked, Kim Olsen Stokke, forteller at lokal verdiskapning er et svært viktig satsingsområde for sparebanken.

- Det handler om å skape lokale arbeidsplasser, og å dekke etterspørsler etter tjenester på lokalt nivå. Når lokale bedrifter lykkes, lykkes nemlig hele lokalsamfunnet. Derfor vil Selbu Sparebank alltid strekke seg langt for å hjelpe de lokale bedriftene i området, forteller han.

Artikkelen fortsetter under bilde

Bilde: Kim Olsen Stokke, leder bedriftsmarked i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

 

Han påpeker også viktigheten av gode samarbeid på tvers av de ulike bedriftene innad i lokalsamfunnet.

- Vi ser at de lokale bedriftene som samarbeider med hverandre står sterkere i markedet. Et eksempel på det er de lokale entreprenørene som er avhengige av at byggvareforretningene er der på lokalt nivå. På motsatt side igjen, er de lokale elektrikerne og rørleggerne også avhengige av at entreprenørene er der, utdyper Olsen Stokke.

 

- I krevende tider ser vi på årsakssammenhenger

For bedrifter som sliter økonomisk kan det ofte være vanskelig å få oversikt over situasjonen og identifisere underliggende årsaker til problemene som oppstår. Dersom bedriften din opplever økonomiske utfordringer, kan vi som bank hjelpe med å finne fram til årsakene.

- Som regel kan det være mange grunner til dårlig likviditet og negativ lønnsomhet, og problemene er vanligvis også sammensatte.

Kim Olsen Stokke forteller at dette ofte kan dreie seg om personlige utfordringer hos daglig ledere og eiere, manglende fakturering, eller større lønnskostnader enn hva bedriften faktisk har råd til å dekke. I slike tilfeller vil sparebanken, sammen med kunden, se på hva som kan gjøres for å bedre de interne forholdene. Både på kort og lang sikt. Spørsmål som kan være vesentlige å diskutere i en slik sammenheng kan typisk være:

  • Kan eiendeler selges for å frigjøre kapital?
  • Eller kan en strategiendring i forhold til driften avdekke andre muligheter i markedet for bedriften?

 

Snakk med banken din så tidlig som mulig!

Det beste rådet fra markedslederen til bedrifter som opplever å stå i økonomisk utfordrende tider, er å snakke med banken så tidlig som mulig. På denne måten kan banken hjelpe til med å sette i gang de riktige tiltakene tidsnok.

- Ikke fortsett med det du/dere vet er utfordrende og feil når humpene på veien begynner å komme! Det er helt avgjørende å sette inn de riktige tiltakene tidlig nok, fortsetter Stokke.

 

De ansatte på bedriftsmarked

I Selbu Sparebank jobber et dedikert og sammensveiset team, hvor alle sitter på sine respektive fagfelt. Blant annet er det egen Cash Management-ansvarlig som bidrar med å forbedre betalingstjenester for bedriftskundene sine, og optimaliserer innkrevingsrutiner i samråd med regnskapsførere. Kredittrådgiverne jobber ofte mer driftsrettet med økonomisk rådgiving. Det kan typisk handle om rådgivning rundt bedrifters organiseringsmodell og eierskapsfordelinger, samt rådgivning rundt innkjøp av nye driftsmidler - og da hvordan disse eventuelt skal finansieres og forsikres best mulig.

På denne måten kan du som bedriftskunde i Selbu Sparebank være sikker på at du får riktig hjelp og best mulig rådgivning - basert på de spesifikke behovene som din bedrift har. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Her kan du booke et uforpliktende møte med en av våre dyktige rådgivere.