Innskuddene øker i Selbu Sparebank

- Gode vilkår på innskudd gjør at mange velger Selbu Sparebank. I forhold til tredje kvartal 2022 har vi opplevd nesten 12% økning i innskudd fra kunder, og tror det skyldes at har justert Sparekonto med 3 mnd oppsigelse tilsvarende renteoppgangen fra Norges Bank, sier administrerende banksjef i Selbu Sparebank, Espen Eriksen.

Hittil i år har banken hatt god aktivitet og utvikling. Betydelig pågang av kunder og utlåns- og innskuddsporteføljen har medført positiv utvikling. Det er fortsatt lite problemer hos kundene og dermed små bevegelser i avsetninger til tap og mislighold.

Pressemeldingen fortsetter under bildet

BILDE: Espen Eriksen, administrerende banksjef i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

 

- Vi opplever stor pågang fra kunder og er godt fornøyd med vekst i forretningskapital på 11,2% fra samme periode i fjor. Vi er godt posisjonert for videre vekst, både i privatmarkedet og i bedriftsmarkedet. Vi har god soliditet og god tilgang til finansiering, både gjennom innskudd og Verd Boligkreditt, forteller administrerende banksjef Espen Eriksen.

Driftskostnadene er 60,8 MNOK, mot 51,9 MNOK tilsvarende periode i fjor. De største endringene skyldes økt valutakurs på datakostnader og økte personalkostnader. Noe av økningen på personalkostnader skyldes periodevis dobbel bemanning som følge av generasjonsskifte.

Banken har bokført tap på utlån og garantier med 1,6 MNOK. 0,2 MNOK var tilbakeført samme periode i fjor.

Last ned og les hele delårsrapporten for 3. kvartal her