Innskytervalgmøte

Selbu Sparebank skal avholde innskytervalg for medlemmer til Generalforsamlingen

Torsdag 23. februar kl. 14.00 i bankens lokaler i Selbu.

1 innskytervalgt medlem er på valg, og har frasagt seg gjenvalg.

Valgkomiteens forslag

Det skal stemmes over følgende forslag til nytt medlem på møtet:

  • Erik Tangstad Kirkvold - medlem 2023-26

Disse er stemmeberettiget

Sparebankens myndige kunder som har, og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd på min. kr. 2.500, er stemmeberettiget og valgbare ved valg av medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir èn stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Medlemmer i Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består av 6 innskytervalgte medlemmer, 2 kommunevalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av de ansatte i Selbu Sparebank.

Oversikt over alle bankens tillitsvalgte finner du her.