Går du med en gründer i magen og ønsker å starte opp egen bedrift? Slik går du fram!

Å starte egen bedrift er en spennende, men utfordrende reise. Som gründer kan dette bety at du er på vei til å realisere en stor drøm eller visjon, og ikke minst: Bringe en ny idé til livet. Det er en prosess som krever planlegging, dedikasjon, og tålmodighet.

I denne artikkelen vil vi veilede deg gjennom de viktigste første stegene for å kunne starte opp din egen bedrift. Som Lokalbank er vi svært opptatt av å støtte våre lokale gründere, og vil gjerne være din nærmeste samarbeidspartner. 

 

1. Idégenerering og research

Den første fasen er kanskje den mest spennende, nemlig idégenerering. Start med å kartlegge idéen din eller konseptet ditt. Det er helt avgjørende at dette er noe du virkelig engasjerer deg for! Videre må du forsikre deg om at ideen eller konseptet ditt har potensial til å løse et problem, eller tilfredsstille et behov i markedet. 

Videre, bør du grundig undersøke hvordan konkurransen i det aktuelle markedet ser ut. Kartlegg målgruppen din, og sjekk ut hvilke trender som opptrer i markedet. Identifiser hvilke styrker og svakheter du har fra start av, samt se på muligheter og trusler som du vil kunne komme til å møte på i den aktuelle bransjen. Et godt tips er å ta bruk av en SWOT-analyse for å få bedre oversikt (skjema som kartlegger styrker, svakheter, muligheter og trusler).

 

2. Lag en forretningsplan

En forretningsplan er et helt essensielt verktøy for enhver gründer. Det gir deg en strukturert plan for hvordan du kan oppnå suksess og tiltrekke investorer i det videre løpet ditt. Forretningsplanen bør inneholde en oversikt over følgende: beskrivelse av idéen/konseptet ditt, beskrivelse av selskapet i korte trekk, beskrivelse av mål og strategier for markedsføring, driftsplan og økonomiplan. 

En godt utarbeidet forretningsplan vil hjelpe deg å holde fokus på målene dine og tiltrekke potensielle investorer eller partnere.

 

3. Velg riktig selskapsstruktur

Neste trinn handler om å bestemme hvordan strukturen i selskapet skal se ut. Dette vil påvirke både juridiske og økonomiske forhold, så det er viktig å ta en nøye vurdering over de ulike alternativene du har. 

De vanligste selskapsstrukturene er enkeltpersonforetak og aksjeselskap (AS). Hver struktur har sine fordeler og ulemper. Ta gjerne en prat med en av våre dyktige rådgivere på bedriftsmarked før du tar en beslutning.

Møt våre bedriftsrådgivere

 

4. Registrering og lisenser

Når du har valgt selskapsstrukturen din, må du registrere selskapet ditt i Brønnøysundregistrene. I dette trinnet bør du også sørge for at du skaffer deg eventuelle nødvendige lisenser og tillatelser som kreves for din virksomhet i den aktuelle bransjen. Eksempelvis, slik som helseforsikringer, byggetillatelser, og andre bransjespesifikke lisenser.

 

5. Finansiering

Finansiering kan ofte oppleves som utfordring for mange gründere. Vurder hvilke finansieringskilder som er best egnet for deg og din virksomhet. Det kan være egenkapital, lån eller investorer. Eller en blanding av utvalgte. Våre dyktige rådgivere på bedriftsmarkedet har god kjennskap og kunnskap om de ulike finansieringsmulighetene som finnes, og kan hjelpe deg med å finne riktig løsning.

Husk at du også kan søke støtte fra forskjellige offentlige programmer og akseleratorer!

Det viktigste er at du har en god og solid finansieringsplan i grunn som både tar hensyn til oppstartskostnader og driftsutgifter gjennom de første månedene - og gjerne de første årene. 

 

6. Bygg teamet ditt

Som gründer vil du sannsynligvis trenge et team rundt deg for å kunne å realisere visjonen din videre ut i verden. Neste steg vil derfor dreie seg om å finne og rekruttere de riktige folkene med passende ferdigheter. Og ikke minst: De som også deler samme lidenskap for prosjektet. Bygg en sterk bedriftskultur og legg vekt på samarbeid og innovasjon.

 

7. Markedsføring og salg

Når du har produktet eller tjenesten din klar, er det på tide å markedsføre det til den aktuelle målgruppen din. Bruk digitale kanaler som sosiale medier, nettsted, e-postmarkedsføring og søkemotoroptimalisering for å nå ut til potensielle kunder. Prioriter å bruke tid og ressurser på å bygge sterke relasjoner med kundene dine (også potensielle), og sørg for at salgsprosessen fungerer enkelt og effektivt.

 

8. Skaler opp virksomheten

Når du etterhvert begynner å oppleve fremgang i prosjektet, kan det være på tide å skalere opp virksomheten din. Ekspansjon handler om å vurdere å utvide til nye markeder, øke produksjonskapasiteten eller introdusere nye produkter og tjenester. Husk at skaleringsprosessen bør være nøye planlagt for å unngå overbelastning og for å unngå at det går på bekostning av kvalitet.

 

Konklusjon:

Å starte egen bedrift er en ambisiøs reise som krever innsats, utholdenhet og risikotaking. Men med en godt utarbeidet plan, et dedikert team og riktig tilnærming, kan du oppnå suksess som gründer! Husk alltid å være åpen for tilbakemeldinger, tilpasning og kontinuerlig læring. Vi er her for å veilede deg og være din nærmeste samarbeidspartner gjennom hele denne reisen.

Lykke til!