Nå øker rentene igjen

Norges Bank besluttet under møtet 16. august 2023 å heve styringsrenten med 0,25 prosent til 4 prosent. Dette betyr at bankene, kundene og bransjen påvirkes nok en gang av renteøkning.

 

Nok en økning av styringsrenten

- Styringsrenten er den renten bankene kan få på sine innskudd i Norges Bank. Denne er sterkt medvirkende til hvilke renter det blir i markedene mellom bankene, og derfor for hvor høye utlånsrentene til kundene er, forklarer Ragnar Torvik, makroøkonom i LOKALBANK.

Artikkelen fortsetter under bildet
Ragnar Torvik – Wikipedia
Bilde: Ragnar Torvik, makroøkonom i LOKALBANK

Norges Bank styrer renten ut fra et såkalt fleksibelt inflasjonsmål. Det betyr at de tar hensyn både til hvordan inflasjonen ligger i forhold til inflasjonsmålet på 2 prosent, og til hvordan situasjonen i økonomien med aktivitetsnivå og arbeidsledighet er.

- I det siste har inflasjonen ligget langt over inflasjonsmålet, og det gjør den fortsatt. Samtidig har arbeidsledigheten holdt seg på et lavt nivå. For å få ned inflasjonen så har Norges Bank satt opp renten mye. Men siden inflasjonen synes å komme tregt ned, og arbeidsmarkedet ikke viser store svakhetstegn, er det sannsynlig at renten vil øke videre, sier Egil Matsen, makroøkonom i LOKALBANK.

Artikkelen fortsetter under bildet
Egil Matsen vender tilbake til NTNU - NTNU
Bilde: Egil Matsen, makroøkonom i LOKALBANK

 

Slik påvirkes bankkundene

- På grunn av at styringsrenta økes har Selbu Sparebank besluttet å øke sine utlånsrenter med 0,25% og innskuddsrenter med inntil 0,25%, sier administrerende banksjef Espen Eriksen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bilde: Espen Eriksen, administrerende banksjef i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

- Vi ser at konsekvensen av renteøkningene på boliglån kan være at noen kunder får det vanskeligere fremover. Renteøkningene kombinert med økte priser gjør at mange får det tøffere i hverdagen. Vi tror at rentene skal opp enda en gang, og prisene skal nok øke fremover. Våre rådgivere står klare til å hjelpe alle som trenger det! Ta heller kontakt nå enn senere, oppfordrer Eriksen.

 

Kan man forvente at det blir flere renteøkninger?

- Ja, vi mener det er sannsynlig at renten vil bli økt nok en gang på neste rentemøte som er torsdag 21. september, men også at det kommer enda en renteøkning før årsskifte, sier Torvik og Matsen samstemt.

De forklarer at rentenivået begynner å bli såpass høyt at boligprisene utover høsten vil måtte bremse. 

- Nybygging av bolig har allerede gått mye ned. Rentene er også på et nivå som gjør at mange får mindre penger til å bruke, og etterspørselen i økonomien vil bli dempet av dette. I neste omgang gir dette lavere inflasjon, men også noe høyere arbeidsledighet, oppsummerer makroøkonomene.


Bilde: Espen Eriksen (banksjef i Selbu Sparebank), Ragnar Torvik og Egil Matsen