Gavetildeling

Nå kan lokale lag søke om gaver og prosjektmidler fra banken

Selbu Sparebank vil gi tilbake noe av bankens overskudd det siste året til lokalsamfunnet i Selbu og Tydal. Tilbakeføringen skjer i form av gaver til allmennyttige formål. I tillegg skal det deles ut prosjektmidler.


Hvem kan søke?

 • Fellestiltak som er organisert gjennom lag og organisasjoner
 • Med allmennyttige formål
 • Lokalisert i bankens eksterne markedsområde i Malvik og Stjørdal

 

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Allmennyttig formål
 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak
 • Tiltak som involverer barn og unge i lokalmiljøet
 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
 • Nytenking og verdiskaping
 • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
 • Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange
 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

Prosjekt som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp
 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar
 • Næringsvirksomhet
 • Dekning av lagets ordinære drift
 • Privatpersoner


Søknad

Send oss en søknad med disse opplysningene:

 • Navn på laget, org.nr., kontonummer
 • Kontaktperson med kontaktinfo
 • Prosjektbeskrivelse og budsjett 
 • Skriv gjerne noen ord om hvorfor ditt lag skal prioriteres.

Søknad  sendes:

Selbu Sparebank v/Anne Garberg Gresseth, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller på e-post til agg@selbusparebank.no

Søknadsfrist:

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved tildelingen i år, må søknad skrives og sendes banken sammen med etterspurte vedlegg innen søknadsfristen 31. mai 2022. 


 

Har du spørsmål om gavetildelingen?

Ta gjerne kontakt med markedsansvarlig Anne.

Tlf. 99152929

Send mail