Endringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Som arbeidsgiver i privat sektor er du lovpålagt å spare pensjon til dine ansatte og fra 1.januar 2022 har det skjedd endringer på reglene.

 

Pensjonsopptjening fra første krone

1.januar 2022 kom endringen om at den ansatte nå skal kunne få opptjening av tjenestepensjon fra første krone. Endringen i OTP vil gjøre at obligatorisk tjenestepensjon (OTP) blir mer synkronisert med folketrygdens regler for pensjonsopptjening. 

Det er krav til at arbeidsgiver skal innbetale minst 2% av lønnen. Tidligere har dette vært fra 1G. Nå skal arbeidsgiver innbetale minimum 2% av lønnen, fra første krone og opptil en lønn på 12G.

Dette betyr at den ansatte ikke lenger trenger å tjene minimum 1G (1G = 106.399 kr) for å få opptjening av tjenestepensjon.

Uavhengig av stillingsprosent

De nye endringene gjør også at man ikke trenger å ha minimum 20% fast stilling for å få opptjening av tjenestepensjon.

Det betyr at mange, for eksempel studenter som har helgejobb eller sommerjobb, vil få opptjening av tjenestepensjon uten å ha fast stilling.

 

Opptjening fra 13 år

Det har tidligere vært grense på 20 år for å få opptjening av tjenestepensjon. Denne er nå fjernet og alle over 13 år vil få opptjent pensjon.

Dette betyr at 160.000 unge mellom 13-20 år vil for første gang opptjene tjenestepensjon.

 

Automatisk endring fra 1.juli

Bedriftene får krav om å betale pensjon fra 1. krone fra 1.juli 2022. De bedriftene som ikke har endret innen 1.juli, blir automatisk endret.

Endringen gjelder fra 1.januar, slik at alle må betale mer fra 1.januar 2022.

 

Har du spørsmål om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift?

Bedriftsrådgiver Ole Kristian svarer gjerne på dine spørsmål.