Hva er innskuddspensjon?

Kort fortalt er innskuddspensjon sparing for de ansatte i en bedrift. Men hvordan fungerer det og hva er en god pensjonsordning? 

 

Din bedrift sparer penger for deg

Alle bedrifter med fler enn én ansatt er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Pensjonen spares gjennom obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i det som heter innskuddspensjon.

Bedriftsrådgiver i Selbu Sparebank, Liv Grete Lillebudal forklarer at innskuddspensjon innebærer at bedriften sparer en prosentsats av de ansattes lønn. Nederst i artikkelen kan du se hva som er gjennomsnittssatsen for din bransje.

 

“Fra 1. januar 2022 ble det innført at alle bedrifter med OTP skal spare minimum 2% av den ansattes bruttolønn fra første krone. Dette gjelder for alle ansatte over 13 år”.

LIV GRETE LILLEBUDAL

Minimumssatsen på 2% gjelder også kun for de ansatte som har lønn opp til 12G. 

G betyr grunnbeløpet i folketrygden og er utgangspunktet for å beregne mange av NAVs utbetalinger, deriblant trygde- og pensjonsytelser. Fra 1. mai 2022 er 1G lik 111 477 kroner.

I tillegg er det også lovpålagt at pensjonsordningen skal inkludere et såkalt innskuddsfritak. Det er en forsikring som betyr at pensjonsleverandøren overtar sparingen hvis en ansatt blir arbeidsufør.

 

Hva er en god pensjonsordning, og hvorfor er det viktig?

Selv om pensjonsordning er obligatorisk er det forskjell på hvor mange prosent av lønnen en bedrift betaler inn til de ansattes pensjon.
 
Jo høyere prosent spart, desto bedre er pensjonsordningen. Det blir stadig viktigere for arbeidsgiver å kunne tilby sine ansatte en god pensjonsordning. 

-  En god pensjonsordning er en av de beste godene du kan gi dine ansatte, forklarer Lillebudal. Dessuten gir det et konkurransefortrinn, og kan brukes for å tiltrekke seg de beste jobbkandidatene.

 

Utvidede sparesatser og tilleggsdekning

Ved siden av den obligatoriske innskuddspensjonen, kan arbeidsgivere velge å gi sine ansatte en bedre pensjonsordning ved å utvide sparesatsene, eller ved å tilby uførepensjon som en ekstra sikkerhet.

-  Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet, dersom et uhell skulle forekomme og den ansatte blir ufør, sier Lillebudal.

En slik ordning er spesielt attraktiv for mennesker som jobber «ute i felten», og er noe de i større grad ser etter hos en arbeidsgiver, avslutter Lillebudal.

 

Ta kontakt med oss, så kan Liv Grete, eller en av våre andre dyktige bedriftsrådgivere bistå dere i å få full kontroll over pensjonen, pensjonssparingen og pensjonskostnadene.

 

Sjekk hva som er gjennomsnittssatsen i din bransje: 

 

Overnattings- og serveringsvirksomheter

2,35%

Internasjonale organer

2,54%

Annen tjenesteyting

2,83%

Forretningsmessig tjenestestyring

2,93%

Kultur, underholdning og fritid

3,12%

Varehandel

3,35%

Bilverksteder

3,35%

Bygg- og anleggsvirksomhet

3,60%

Undervisning

3,61%

Transport og lagring

3,63%

Omsetning og drift av fast eiendom

3,67%

Vann, avløp og renovasjon

3,91%

Helse- og sosialtjenester

3,99%

Industri

4,60%

Informasjon og kommunikasjon

4,60%

Jordbruk, skogbruk og fiske

4,65%

Lønnet arbeid i private husholdninger

4,77%

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenestestyring

4,82%

Bergverksdrift og utvinning

5,03%

Off.administrasjon, forsvar og sosialforsikring

5,99%

Kraftforsyning

6,10%

Finansiering og forsikring

6,52%